„Odmrażamy” obiekty!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach informuje, iż od dnia 18 maja do funkcjonowania wracają obiekty sportowe będące we władaniu MOSiRu zgodnie z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zachowania zasad bezpieczeństwa.

Według ostatnich wytycznych Prezesa Rady Ministrów zwiększą się limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

  • 14 osób (+ 2 trenerów) – orliki oraz boiska niepełnowymiarowe
  • 22 osoby (+ 4 trenerów) – pełnowymiarowe boisko piłkarskie
  • 16 osoby (+ 3 trenerów) x2 – podzielone boisko pełnowymiarowe na pół, 5 metrowa strefa buforowa.

Możliwa będzie również organizacja zajęć w obiektach zamkniętych: sale oraz hale sportowe. Zajęcia sportowe w takich miejscach będą możliwe w następujących grupach:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Szatnie oraz węzły sanitarne na wszystkich obiektach będą zamknięte. Dostęp tylko do WC.