Sport szkolny

Począwszy od roku szkolnego 1992/1993, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie opracowuje, organizuje i nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu miasta. Odbywa się to w oparciu o coroczny Program Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, sporządzany na kolejne lata szkolne.

Śląski Szkolny Związek Sportowy od ponad 60 lat – w cyklu kolejnych lat szkolnych – organizuje i nadzoruje system wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej poszczególnych szczebli nauczania. Ta sportowa rywalizacja prowadzona przez Śl. SZS, przebiega pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, a najlepsze szkoły naszego województwa walczą co roku o puchary Śląskiego Kuratora Oświaty. Droga szkół do finałów wojewódzkich jest długa i trudna. Na przestrzeni wielu lat szkolnych kilkanaście naszych miejskich szkół dotarło nie tylko do finałów, lecz powróciło z nich z pucharami i medalami.

Po reorganizacji krajowego szkolnictwa w 1999 roku, nasze miejskie zawody sportowe przeprowadzane były oddzielnie dla każdego z trzech szczebli nauczania; szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przy czym, w każdej grupie oddzielnie współzawodniczą (i oddzielnie są oceniane) – dziewczęta i chłopcy. Od września roku szkolnego 2017/2018 – po kolejnej reformie szkolnictwa w kraju – taka rywalizacja prowadzona jest nadal w trzech grupach: I grupa, przeznaczona dla uczniów roczników 2005 i młodszych; II grupa – to uczniowie roczników 2004 – 2002 i III grupa – dla szkół ponadpodstawowych. Ponadto w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie do końcowych osiągnięć szkoły liczone były punkty zdobyte za wszystkie dyscypliny, w jakich ta szkoła rywalizowała, obecnie nasze miejskie placówki mają prawo wyboru dyscyplin, w których chcą brać udział. W trwającym obecnie roku szkolnym 2017/2018, w rywalizacji grupy „młodszej” szkół podstawowych uczestniczy 18 placówek, a w grupie „starszej” szkół podstawowych – 16 szkół. W trzeciej – najstarszej kategorii, czyli szkół ponadpodstawowych – oba nasze miejskie licea, czyli I LO i II LO oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Co roku inauguracyjnymi dyscyplinami, w jakich walczą reprezentacje mysłowickich szkół wszystkich szczebli nauczania, są wrześniowe zawody lekkoatletyczne licealistów i sztafetowe biegi przełajowe, a całość rocznej rywalizacji kończą majowe i czerwcowe, zespołowe zmagania w lekkiej atletyce i siatkówce plażowej. W czerwcu odbywa się uroczystość podsumowania całorocznego współzawodnictwa sportowego, podczas której dyrektorzy placówek i nauczyciele wychowania fizycznego czołowych szkół w każdej grupie i kategorii nauczania odbierają dyplomy i Puchary Dyrektora MOSiR.

Przez te dziesięć miesięcy szkolnego roku, odbywa się aż 59 miejskich finałów szkolnych w różnych dyscyplinach.

MOSiR Mysłowice informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
MOSiR Mysłowice