Sztafetowe Biegi Przełajowe dzieci i młodzieży mysłowickich szkół

Sztafetowe biegi przełajowe tradycyjnie już inaugurują w każdym nowym roku szkolnym zespołowe współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół podstawowych. Odbyły się one podczas ciepłej i słonecznej aury, 10 października na trasach biegowych MOSiR-u przy ul. Promenada.

Każda szkoła miała prawo zgłosić do zawodów swoje reprezentacje złożone z sześciu dziewcząt i sześciu chłopców. Dziewczęta wszystkich szczebli nauczania miały do pokonania dystans 800 metrów; chłopcy szkół podstawowych – 1000 metrów, a każdy reprezentant szkoły ponadpodstawowej – aż 1 500 metrów.

W zawodach uczestniczyło 14 sztafet reprezentujących grupę młodszą i 17 szkolnych drużyn grupy starszej naszych miejskich szkół podstawowych oraz obie (żeńska i męska) sztafety I LO, a także „szóstki”: dziewcząt – z II LO i chłopców – z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Oto pełny wykaz czołowych reprezentacji szkolnych, które na podium odebrały puchary, a członkowie tych sztafet – odpowiednio do zajętych miejsc na mecie – złote, srebrne bądź brązowe medale:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa młodsza (roczniki 2006 i młodsi)

dziewczęta chłopcy
1 miejsce – SP nr 3 – SP Sportowa
2 miejsce – ZS-P nr 1 (SP nr 6) – ZS-P nr 1 (SP nr 6)
3 miejsce – SP nr 10 – SP nr 3

 II. SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa starsza (roczniki 2003 – 2005)

dziewczęta

  1. miejsce – SP nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  2. miejsce – SP nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  3. miejsce – SP nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi

chłopcy

  1. miejsce – SP nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  2. miejsce – SP nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  3. miejsce – SP Sportowa

III. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – roczniki 1999 – 2002

dziewczęta

  1. miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO
  2. miejsce – II Liceum Ogólnokształcące

chłopcy

  1. miejsce – I Liceum Ogólnokształcące
  2. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego