„Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” w Parku Słupna

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i nad wodą, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało drugą edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”.

Wydarzenie odbędzie się 31 lipca w Parku Słupna. Start godzina 11:00

W programie m.in.:

  • pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu Państwowej Straży Pożarnej,
  • profilaktyka nad wodą w wykonaniu PSP, Policji, WOPR,
  • pokaz WOPR – ratowanie ze sprzętem podręcznym,
  • pokaz sprzętu służb,
  • pokaz akcji z użyciem łodzi,
  • kwalifikowana pierwsza pomoc,

Jednym z głównych celów podjętego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społecznej na zagrożenia jakie nieść może ze sobą rekreacja wodna, a także promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie dalsze ograniczanie wypadków. Akcja realizowana będzie do września 2018 r. na terenie całego kraju. Działania zintensyfikowane będą w rejonach obszarów wodnych, a także ośrodków rekreacji i wypoczynku. Tradycyjnie policjanci będą przypominać dzieciom, młodzieży i dorosłym wypoczywającym nad wodą (również wędkarzom) o zasadach bezpieczeństwa. Policja zachęca do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można zgłaszać m. in. następujące zagrożenia: informacje o zaobserwowanych tzw. „dzikich kąpieliskach”, miejscach niebezpiecznych na terenach wodnych oraz przypadki utonięć.

Dodatkowo w trakcie trwania wydarzenia będzie można bezpłatnie skorzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się w Parku Słupna (Park linowy, kula wodna, łódeczki itd.)