Sportowy Rok Szkolny 2017/2018 zakończony i podsumowany

Począwszy od roku szkolnego 1992/1993, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie opracowuje, organizuje i nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu miasta, a w konsekwencji Zespół ds. Sportu Szkolnego MOSiR jest także wykonawcą całokształtu tych zadań, z których ostatnimi szczeblami są finały miejskie.

Najpierw – przez siedem kolejnych lat szkolnych – ta rywalizacje przebiegała oddzielnie dla trzech grup: 1 kategoria – to dzieci klas III, IV i V, 2 kategoria – to dzieci klas VI, VII i VIII, a trzecią – najstarszą grupą rywalizacji, była młodzież szkół tzw. średnich”. Po reorganizacji krajowego szkolnictwa w 1999 roku, nasze miejskie zawody sportowe do roku szkolnego 2016/2017 włącznie, przeprowadzane były oddzielnie dla każdego z trzech szczebli nauczania: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po likwidacji gimnazjów – czyli od września 2017 roku, ta rywalizacja w bieżącym roku szkolnym, objęła już tylko dwie grupy szkół; podstawowe i ponadpodstawowe; przy czym w tej pierwszej oddzielnie współzawodniczą uczniowie młodsi (roczniki 2005 i młodsi), a oddzielnie uczniowie siódmych klas oraz odpowiedników drugich i trzecich klas byłych gimnazjów (łącznie, to tzw. grupa starsza, obejmująca roczniki 2004, 2003 i 2002). Należy także podkreślić, iż w każdej z tych trzech wiekowych grup nauczania, każdorazowo były i są nadal oddzielnie zespołowo oceniane dziewczęta, a oddzielnie chłopcy.

Jednakże w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie do końcowych osiągnięć szkoły liczone były punkty zdobyte za wszystkie dyscypliny, w jakich ta szkoła rywalizowała, obecnie (już czwarty, kolejny rok szkolny), nasze miejskie placówki miały prawo wyboru dyscyplin, w których chciały rywalizować. Umożliwiał to punkt regulaminu mówiący, iż do końcowej klasyfikacji zespołowej brane będą pod uwagę najwyższe wyniki uzyskane maksymalnie w czterech (dziewczęta szkół ponadgimnazjalnych), w pięciu (chłopcy szkół ponadgimnazjalnych i dziewczęta „podstawówek” grupy „młodszej”, jak i „starszej”), lub maksymalnie sześciu dyscyplinach (chłopcy „podstawówek” obu grup). Mimo takiej możliwości, pięć naszych miejskich placówek, uczestniczyło w rywalizacji we wszystkich dyscyplinach – i to zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Były nimi: w grupie szkół ponadpodstawowych – oba nasze miejskie licea, czyli I LO i II LO (obie placówki każdorazowo uczestniczyły w ośmiu dyscyplinach wyznaczonych dla dziewcząt oraz w dziewięciu dyscyplinach przeznaczonych dla chłopców). W grupie starszej szkół podstawowych, do dziesięciu dyscyplin przewidzianych dla dziewcząt i do jedenastu, w których mogli walczyć chłopcy, zgłaszały i uczestniczyły każdorazowo trzy placówki:Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego, Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza, a trzecią jest Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich. Dziewczęce reprezentacje Szkoły Sportowej uczestniczyły również – jako jedyne w „podstawówek” – we wszystkich dyscyplinach w grupie „młodszej”.

Pierwszą dyscypliną w roku szkolnym 2017/2018, w jakiej walczyły reprezentacje mysłowickich szkół, były wrześniowe zawody lekkoatletyczne licealistów, a następnie październikowe sztafetowe biegi przełajowe, a całość rocznej rywalizacji zakończyły majowe i czerwcowe, zespołowe zmagania w lekkiej atletyce i siatkówce plażowej. Przez te dziesięć miesięcy szkolnego roku, odbyło się aż 61 miejskich finałów szkolnych w różnych dyscyplinach (nie licząc grupowych zawodów eliminacyjnych i kwalifikacyjnych w grach zespołowych), a o wynikach tych rywalizacji sukcesywnie informowaliśmy (można je nadal znaleźć w archiwalnych sprawozdaniach na stronie internetowej MOSiR-u, w zakładce – Sport Szkolny). Oto jak przebiegało i zakończyło się w poszczególnych grupach szkolnych generalne, zespołowe współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół:

SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa „młodsza” (rocz. 2005 i młodsi)

Dziewczęta mogły rywalizować w dziesięciu, a chłopcy w jedenastu różnych dyscyplinach sportowych. Szkoła zespołowo mogła być klasyfikowana we współzawodnictwie, jeżeli wzięła udział w rozgrywkach co najmniej w czterech z tych dyscyplin: 1/ sztafetowe biegi przełajowe, 2/ mały memoriał Jerzego Chromika (indywidualne biegi przełajowe), 3/ sztafety pływackie, 4/ gry i zabawy sprawnościowe klas III, 5/ tenis stołowy, 6/ mini piłka ręczna, 7/ minikoszykówka, 8/ mini piłka siatkowa, 9/ czwórbój la, 10/ siatkówka plażowa, 11/piłka nożna (tylko chłopcy. Ponadto oprócz piłki nożnej dyscypliną dodatkową dla dziewcząt był badminton). Za drużynowe zwycięstwo w każdej z nich, reprezentacja szkoły otrzymywała do klasyfikacji łącznej współzawodnictwa 20 punktów, za 2 miejsce – 18 pkt., za 3 miejsce – 16 pkt. itd. – aż do 1 pkt. za 17 miejsce (taka jest aktualnie ilość „podstawówek” w naszym mieście). Tegoroczna rywalizacja naszych miejskich podstawówek – szczególnie na czołowych miejscach – podobnie jak i rok temu, była bardzo zacięta i wyrównana. Świadczy o tym fakt, iż w zmaganiach dziewcząt to współzawodnictwo najlepszych szkół, toczyło się dosłownie do ostatniej, dziesiątej dyscypliny, a mimo to na miejscach 1-2 szkoły zgromadziły jednakowe ilości punktów (o wyższym miejscu w klasyfikacji zadecydował tu regulaminowy punkt współzawodnictwa zespołowego mówiący, iż przy jednakowej ilości punktów, o wyższym miejscu danej placówki decyduje większa ilość zwycięstw, a gdy ta jest jednakowa – większa ilość miejsc drugich, trzecich itd.). Pełne, końcowe klasyfikacje generalne szkół podstawowych za rok szkolny 2017/2018 przedstawiają się następująco:

a/ w rywalizacji dziewcząt  b/ w rywalizacji chłopców
1 miejsce – SP Sportowa – 98 pkt.  – SP Sportowa – 110 pkt.
2 miejsce – ZS-P nr 2 (SP 12)- 98 pkt. – ZS-P nr 2 (SP 12) – 108 pkt.
3 miejsce – SP nr 14 – 92 pkt. – SP nr 3 – 102 pkt.
4 miejsce – SP nr 15  – 76 pkt. – SP nr 15 – 100 pkt.
5 miejsce – SP nr 1 – 72 pkt. – SP nr 13 – 99 pkt.
6 miejsce – ZS-P nr 1 (SP 6) – 69 pkt. – SP nr 14 – 87 pkt.
7 miejsce – SP nr 15 – 65 pkt. – SP nr 1 – 78 pkt.
8 miejsce – SP nr 13 – 64 pkt. – ZS-P nr 4 (SP nr 17) – 74 pkt.
9 miejsce – SP nr 3 – 54 pkt. – SP nr 16 – 68 pkt.
10 miejsce – SP nr 16 – 54 pkt. – ZS-P nr 1 (SP nr 6) – 68,5 pkt.
11 miejsce – SP nr 4 – 48,5 pkt. – SP nr 9 – 67 pkt.
12 miejsce – ZS-P nr 4 (SP 17)- 40 pkt. – SP nr 4 – 52,5 pkt.
13 miejsce – SP nr 2 – 31 pkt. – SP nr 5 – 47 pkt.
14 miejsce –  – SP nr 7 – 46 pkt.
15 miejsce – – SP nr 2 – 44 pkt.
SP nr 5, SP nr 7, SP nr 10 i ZS-P nr 3 (SP 11) – nie zostały sklasyfikowane (brały udział w mniej  niż czterech dyscyplinach dziewcząt) SP nr 10 – nieklasyfikowana

 

SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa „starsza” (roczniki 2004-2002)

10 dyscyplin, jakie na przestrzeni całego roku szkolnego do wyboru miały dziewczęta, to:1/ sztafetowe biegi przełajowe, 2/ mały Memoriał J. Chromika (biegi indywidualne), 3/ drużynowe zawody lekkoatletyczne, 4/ tenis stołowy, 5/ szachy, 6/ sztafety pływackie, 7/ piłka ręczna, 8/ piłka siatkowa, 9/ koszykówka, 10/ siatkówka plażowa (dyscyplinami dodatkowymi – lecz nie wchodzącymi w ramy współzawodnictwa – były ponadto: badminton oraz piłka nożna). Ich rówieśnicy rywalizowali w 11 dyscyplinach – tych samych co ich szkolne koleżanki, a tą jedenastą dla chłopców była oczywiście piłka nożna. W rozgrywkach dziewczęcych, dziewięć placówek nie uczestniczyło wcale lub brało udział w trzech lub mniejszej ilości dyscyplin i nie zostało sklasyfikowanych (w zdecydowanej większości to szkoły, które nie przejęły ubiegłorocznych gimnazjów i nie mają w swoich murach roczników 2003, jak i 2002, a tylko jeden lub dwa oddziały z rocznikami 2004). W kategorii chłopców takich nieklasyfikowanych placówek jest sześć. Natomiast wśród 13 klasyfikowanych szkół w grupie chłopców i 10 ocenianych placówek w grupie dziewcząt, ostatecznie najlepiej spisały się reprezentacje Szkoły Podstawowej Sportowej. Chłopcy pięciokrotnie zwyciężali w finałach (w sztafetowych i drużynowych biegach przełajowych, tenisie stołowym, szachach oraz w sztafetach pływackich, a raz zajęli miejsce drugie (po dramatycznym i emocjonującym finałowym meczu w koszykówce, ulegli rywalom z SP nr 7). Za te sześć najlepszych dyscyplin zgromadzili łącznie 118 punktów i tylko dwóch brakło „sportówce” do osiągnięcia wyniku maksymalnego. Natomiast dziewczęta z Piasku zakończyły rywalizację ze złotymi medalami w trzech dyscyplinach (tenis stołowy, szachy i sztafety pływackie), z zawodów w siatkówce plażowej wróciły z medalami srebrnymi, a raz (w koszykówce), uplasowały się tuż za podium. W rezultacie z sumą 92 punktów pozwoliło im to na zajęcie drugiego miejsce generalnie, a w całorocznym współzawodnictwie zwyciężyły uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego z Bończyka. Reprezentantki tej placówki (utworzonej na bazie poprzedniego Gimnazjum nr 1), okazały się najlepsze w sztafetowych biegach przełajowych, w drużynowych zawodach LA, w siatkówce halowej i plażowej), a w trzeciej dyscyplinie lekkoatletycznej – Memoriale J. Chromika – uplasowały się na trzecim miejscu. Trzecią placówką, która w końcowym rozrachunku na czołowych miejscach umieściła zarówno chłopców (2. miejsce), jak i dziewczęta (3. miejsce), jest Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza z Brzęczkowic (placówka powstała z połączenia SP nr 13 i Gimnazjum nr 3 – Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi). Oto pełna, generalna klasyfikacja mysłowickich szkół podstawowych w kategorii starszej – roczników 2004-2002:

a/ w rywalizacji dziewcząt

 1. miejsce – Szkoła Podst. nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 96 pkt.
 2. miejsce – Szkoła Podstawowa Sportowa – 92 pkt.
 3. miejsce – Szkoła Podst. nr 13 z Oddz. Integracyjnymi i Dwuj. – 90 pkt.
 4. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 82 pkt.
 5. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 80 pkt
 6. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 77 pkt.
 7. miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących (Gim. Dwujęzyczne) – 66,5 pkt.
 8. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przed. nr 1 – 63,3 pkt.
 9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 57,5 pkt.
 10. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 17 Zespołu Szkolno-Przedsz. nr 4 – 47,5 pkt.

b/ w rywalizacji chłopców

 1. miejsce – Szkoła Podstawowa Sportowa – 118 pkt.
 2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddz. Integra. i Dwuj. – 110 pkt.
 3. miejsce – Szkoła Podst. nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 100 pkt.
 4. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 97 pkt.
 5. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 83 pkt.
 6. miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących (Gim. Dwujęzyczne) – 82 pkt.
 7. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 82 pkt.
 8. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 72 pkt.
 9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przed. nr 1 – 64 pkt.
 10. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 – 58 pkt.
 11. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14 – 54 pkt.
 12. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 17 Zespołu Szkolno-Przedsz. nr 4 – 49,5 pkt.
 13. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 – 35,5 pkt.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (ROCZNIKI 2001 – 1998)

W tabelach klasyfikacyjnych 2015/2016 widniało pięć mysłowickich szkół tej najstarszej grupy oświatowej. Jednakże ze względu na połączenie w ubiegłym roku szkolnym trzech Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w jedną placówkę, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w zakończonym roku szkolnym walczyły już tylko trzy placówki. Licealistki rywalizować mogły w ośmiu dyscyplinach, tj. – z wyłączeniem szachów i pływania – tych samych, co gimnazjalistki, natomiast licealiści – w dziewięciu (tak jak i w dwóch poprzednich grupach szkół, u chłopców dochodziły jeszcze rozgrywki w piłce nożnej). W tej ostatniej, najstarszej grupie edukacyjnej, każda placówka za zwycięstwo w danej dyscyplinie (oczywiście oprócz trofeów sportowych – tak jak wszystkie szkoły po finałach każdej dyscypliny) – otrzymywała po 10 punktów do końcowej klasyfikacji generalnej, z zajęcie 2 miejsca – 7 pkt., a za trzecie – 5 pkt. Po podsumowaniu wyników okazało się, że na pierwszych pozycjach klasyfikowane są obie – żeńskie i męskie, reprezentacje I Liceum Ogólnokształcącego ZSO im. Tadeusza Kościuszki. I w obu przypadkach uzyskały maksymalne ilości punktów, jakie można było zgromadzić po zakończeniu całorocznej rywalizacji sportowej. Ponadto bardzo dobrze spisywały się reprezentacje chłopców CKZiU, gdyż zwyciężyli w czterech dyscyplinach, a trzy razy zajmowali miejsca drugie, dzięki czemu ostatecznie tylko trzema punktami ustąpili faworytom – reprezentantom I LO. Natomiast na drugim miejscu w kategorii dziewcząt – tak jak i w poprzednich trzech latach szkolnych – reprezentantki II LO (zwyciężyły w tenisie stołowym oraz koszykówce, natomiast w pozostałych dyscyplinach każdorazowo zdobywały drugie miejsca).

Oto pełne wyniki generalnych klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w sportowym współzawodnictwie za rok szkolny 2017/2018 (przypominam – do końcowej, łącznej klasyfikacji, liczone były najlepsze cztery wyniki w wypadku dziewcząt, a pięć najwyższych – w kategorii chłopców):

a/ w rywalizacji dziewcząt

 1. miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO – 40 pkt.
 2. miejsce – II Liceum Ogólnokształcące – 34 pkt.
 3. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 22 pkt.

b/ w rywalizacji chłopców

 1. miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO – 50 pkt.
 2. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 47 pkt.
 3. miejsce – II Liceum Ogólnokształcące – 29 pkt.

Pełne wyniki sportowego współzawodnictwa rocznego wszystkich kategorii szkół, zamieszczone są tutaj

Pięć dni przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, tj. 18 czerwca br., odbyła się uroczystość podsumowania sportowego roku szkolnego, podczas którego trzy najlepsze placówki szkolne każdej grupy i każdej kategorii – poprzez swoich Dyrektorów Szkół i nauczycieli wychowania fizycznego tych wyróżnionych placówek – odebrały gratulacje, dyplomy i puchary, które wręczali: Prezydent Miasta Mysłowice – Edward Lasok, Zastępca Dyrektora MOSiR – Paweł Gawęda, Rejonowy Organizator Sportu Szkolnego Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego – Krzysztof Nowosielski oraz Inspektor Wydziału Edukacji UM Mysłowice – Aneta Stefanowicz.

Na zakończenie należy dodać, iż podczas tej uroczystości podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018, siedmioro nauczycieli wychowania fizycznego: Beata Brzoska (SP nr 4), Adrian Duży (CKZiU), Jurij Fomin (Szkoła Sportowa), Aleksandra Hilus (SP nr 14), Artur Kosiór i Mariusz Przygoda (obaj pracują w ZS-P nr 2 – SP nr 12) oraz Marta Pypłacz (ZSO) – otrzymali dyplomy uznania Prezesa Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, za wieloletnią pracą i zaangażowanie na rzecz rozwoju rywalizacji sportowej młodzieży szkolnej w Mysłowicach. Natomiast Zastępca Dyrektora MOSiR – Paweł Gawęda, okolicznościowymi trofeami wyróżnił dwie nauczycielki wychowania fizycznego – Kingę Mikos i Elżbietę Śliwę, które z tym rokiem szkolnym kończą pracę w szkolnictwie.