Akcja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza do udziału w Tygodniowej akcji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która będzie trwała od 19.11.2021r. do 26.11.2021r. Kampania ta została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza.

„Tydzień Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ma na celu ograniczenie przemocy w rodzinie oraz zminimalizowanie jej skutków poprzez edukację, podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy dotyczącej tej problematyki.

W związku z obchodzonym w dniu 19 listopada Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w trakcie kampanii pragniemy uwrażliwić profesjonalistów pracujących z dziećmi na problem ich krzywdzenia. Akcja informacyjna zakończy się Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

Kampania jest skierowana do lokalnej społeczności w szczególności do młodzieży w wieku 15-19 lat pobierających edukacje w szkołach średnich na terenie miasta Mysłowice. Zapraszamy młodzież do śledzenia postów, które codziennie przez siedem dni będą udostępniane na Facebook’u MOPS Mysłowice .

W ramach kampanii odbędzie się konkurs plastyczny dla uczniów mysłowickich szkół ponadpodstawowych na plakat promujący działania na rzecz zapobiegania przemocy.

Zaplanowano również cykl mini wykładów prowadzonych przez specjalistów OIK, skierowany do nauczycieli i młodzieży na terenie szkół.

Prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej ul. Gwarków 24 tel. 32/222 24 21, 32 317 36 30, e-mail oik@mops-myslowice.pl w celu ustalenia terminów spotkań.