Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku!

Poniżej kilka bardzo istotnych informacji w sprawie naboru wniosków i przyznania nagród oraz wyróżnień, za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku.

      I. Na podstawie:

 1. art.31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj.Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 z późn.zm.);

 2. uchwały nr XXII/280/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/360/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

   

  II. Wniosek wypełnić zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 446/20 z dnia 07 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wzoru wniosku przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 r.

   

  III. Wniosek powinien zawierać opis udokumentowanych sukcesów sportowych za rok 2019 oraz potwierdzenie osiągnięć zawodnika, za które ma być przyznana nagroda, przez uprawniony Polski Związek Sportowy.

  IV. Termin składania wniosków upływa z dniem 30.09.2020 r.

  V. Wniosek z załącznikami , należy złożyć w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1.

  VI. Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję i zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta nastąpi do 30 października 2020 r.

  VII. Listy nagrodzonych i wyróżnionych sportowców i trenerów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.myslowice.pl.

  Pliki do pobrania:

 

 1. Wniosek – drużyna

2. wniosek_-_trener Sportowiec Roku 2019

3. wniosek-_sportowiec Sportowiec Roku 2019

 

Foto: UM Mysłowice.