Zespołowa rywalizacja sportowa szkół – niedokończona

fot. Unsplash

Począwszy od roku szkolnego 1992/1993, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie opracowuje, organizuje i nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu miasta, którego ostatnimi szczeblami są finały miejskie. Najpierw – przez siedem kolejnych lat szkolnych – ta rywalizacje przebiegała oddzielnie dla trzech grup: 1 kategoria – to dzieci klas III, IV i V, 2 kategoria – to dzieci klas VI, VII i VIII, a trzecią – najstarszą grupą rywalizacji, była młodzież szkół „średnich”. Po reorganizacji krajowego szkolnictwa w 1999 roku, nasze miejskie zawody sportowe do roku szkolnego 2016/2017 włącznie, przeprowadzane były oddzielnie dla każdego z trzech szczebli nauczania: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Po likwidacji gimnazjów – czyli od września 2017 roku, ta rywalizacja – także w bieżącym roku szkolnym, obejmuje już tylko dwie grupy szkół – podstawowe i ponadpodstawowe. Przy czym, w tej pierwszej oddzielnie współzawodniczą uczniowie grupy „młodszej” (roczniki 2007 i młodsi), a oddzielnie uczniowie w zdecydowanej większości klas VII i VIII (łącznie, to tzw. grupa „starsza”, obejmująca roczniki 2006 – 2005). Należy także podkreślić, iż w każdej z tych trzech wiekowych grup nauczania, każdorazowo były i są nadal oddzielnie zespołowo oceniane dziewczęta i chłopcy.

Jednakże w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie do końcowych osiągnięć szkoły liczone były punkty zdobyte za wszystkie dyscypliny, w jakich ta szkoła rywalizowała, obecnie (już szósty, kolejny rok szkolny), nasze miejskie placówki miały prawo wyboru dyscyplin, w których chciały rywalizować. Umożliwiał to punkt regulaminu mówiący, iż do końcowej klasyfikacji zespołowej brane będą pod uwagę najwyższe wyniki uzyskane: w grupie szkół ponadpodstawowych maksymalnie w czterech – dziewczęta i w pięciu (chłopcy) dyscyplinach. Natomiast w „podstawówkach”: w grupie „młodszej” – siedem (dziewczęta) i osiem (chłopcy), a w „starszej” – sześć (dziewczęta) i siedem (chłopcy) – najlepszych wynikowo dyscyplin dla danej szkoły.

Mimo takiej możliwości, trzy nasze miejskie placówki – już na początku września ubiegłego roku, zadeklarowało chęć rywalizacji we wszystkich dyscyplinach ! (i to zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców). Były nimi: w grupie szkół podstawowych – Szkoła Sportowa, a w ponadpodstawowych – oba nasze miejskie licea, czyli I LO i II LO. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 3 oraz CKZiU, zgłosiły się również do udziału we wszystkich rodzajach rozgrywek, z tym, że SP nr 3 w grupie młodszej dziewcząt i chłopców, a popularna „górka” – do wszystkich rozgrywek chłopców. Całoroczne, zespołowe współzawodnictwo sportowe dla szkół podstawowych przewidywało: w grupie „młodszej” – 11 (dla dziewcząt) i 12 (dla chłopców) różnych dyscyplin, a w grupie „starszej” – dziesięć dyscyplin przeznaczonych dla dziewcząt i jedenaście, w których mogli walczyć chłopcy.

Jednakże z powodu panującej nadal pandemii koronawirusa, przez ostatnie prawie cztery miesiące obecnego roku szkolnego, nie było i nadal nie ma możliwości stuprocentowej realizacji wszystkich zaplanowanych dyscyplin. W związku z powyższym, nie ma także możliwości dokonania całościowej oceny i klasyfikacji sportowego współzawodnictwa szkół w żadnej z podanych powyżej grup i kategorii szkół. Niemniej jednak, można pokusić się i przedstawić zespołowe osiągnięcia, to jest zajmowane miejsca i zgromadzone przez poszczególne placówki punkty w dyscyplinach, w których szkoły wzięły udział w okresie: wrzesień 2019 r. – 10 marca 2020 r. (właśnie 10 marca odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym finały miejskie, a były nimi zespołowe wyścigi sztafet pływackich dziewcząt i chłopców grupy „młodszej”, przeprowadzone na pływalni KWK Mysłowice-Wesoła). Dwa dni później zaplanowane były finały sztafet dla grupy „starszej” szkół podstawowych, jednakże właśnie od 12 marca br., dzieci i młodzież szkolna fizycznie nie uczęszcza do swoich placówek, i – co ogólnie wiadomo, ich gremialne pojawienie się przewidywane jest dopiero od 1 września, lecz będzie to już całkiem nowy rok szkolny.

Reasumując; łącznie w trzech kategoriach i grupach sportowego współzawodnictwa dziewcząt, miało odbyć się 29 finałów miejskich, a w trzech rywalizujących grupach chłopców – 32 finały chłopców (różnicę powoduje piłka nożna, która w ramach rozgrywek prowadzona i oceniana jest w ramach współzawodnictwa, tylko u chłopców). Ponieważ MOSiR do 10 marca br. przeprowadził 19 dziewczęcych i 21 chłopięcych finałów (to jest w terminach wyznaczonych – wszystkie zaplanowane rozgrywki), stanowią one 65 % wszystkich finałów, zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020).

Oto jakie dyscypliny sportowe zdążono przeprowadzić, jak przebiegała i zakończyła się ta „przerwana” rywalizacja zespołowa w poszczególnych kategoriach i grupach mysłowickich szkół:

SZKOŁY PODSTAWOWE

I/ – grupa „młodsza” (roczniki 2007 i młodsi)

a/ w kategorii dziewcząt

Z jedenastu sportowych dyscyplin przewidzianych dla uczennic tej grupy, w okresie: wrzesień 2019 r. – 10 marca 2020 r., przeprowadzono rozgrywki w siedmiu zaplanowanych dyscyplinach (w okresie 11.03. – 20.06.20 r. przewidziane były jeszcze finałowe rozgrywki miejskie w czterech dyscyplinach, których z wiadomych względów nie udało się już przeprowadzić, tj. w minisiatkówce, siatkówce plażowej, czwórboju i mini-czwórboju lekkoatletycznym

Za zdobycie przez reprezentacje placówki zespołowego mistrzostwa szkół mysłowickich w każdej dyscyplinie, szkoła otrzymywała 30 punktów, za wicemistrzostwo – 26 pkt., za wywalczenie brązowych medali – 23 pkt., za zajęcie 4. miejsca – 20 pkt., itd. – aż do 1 punktu, który to otrzymywała ewentualnie szkoła za ostatnie, tj. osiemnaste miejsce w klasyfikacji (o ile w danej dyscyplinie rywalizowałoby 18 szkół podstawowych, bo tyle jest ich aktualnie w naszym mieście).

Najlepszymi osiągnięciami w tej grupie poszczycić się może Szkoła Podstawowa nr 3, gdyż reprezentantki tej placówki z Janowa dwukrotnie zdobywały złote medale (w biegach przełajowych Małego Memoriału J. Chromika oraz w sztafecie pływackiej 3 x 50 m), i aż czterokrotnie wracały z finałów z brązowymi medalami (trzecie miejsca na podium zajmowały: w sztafetowych biegach przełajowych, grach i zabawach sprawnościowych, piłce ręcznej i koszykówce). Także dziewczęta Szkoły Sportowej bardzo dobrze spisały się jak zwykle w swojej wiodącej dyscyplinie – tenisie stołowym (1.miejsce) oraz w sztafetach pływackich (2. miejsce), a w dwóch innych znalazły się tuż za podium, kończąc zawody na czwartych miejscach. Również duży plus dla dziewcząt SP nr 17 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Mimo iż wzięły udział w rozgrywkach w pięciu (z ogólnej liczby siedmiu) przeprowadzonych dyscyplin, dwukrotnie okazały się najlepsze (w grach i zabawach oraz w koszykówce), a w piłce ręcznej wywalczył medale srebrne.

b/ w kategorii chłopców

W tej grupie największymi osiągnięciami mogą poszczycić się również trzy placówki. Jak co roku ton rozgrywkom nadawali reprezentanci Szkoły Sportowej: dwukrotnie zdobywali w finałach medale: złote – w tenisie stołowym, a brązowe – w sztafetach pływackich; a w trzech innych dyscyplinach zajmowali miejsca czwarte. Jeszcze więcej, bo po cztery miejsca medalowe, wywalczyły reprezentacje obu brzęczkowickich placówek. I tak: SP nr 6 z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 mistrzostwo zdobyła w piłce ręcznej, srebrne medale – w koszykówce, a brązowe medale – w jesiennych, sztafetowych oraz zespołowych biegach przełajowych. Natomiast SP nr 13 wywalczyła awans do finałów w siatkówce (podobnie jak trzy pozostałe szkolne reprezentacje, które zwyciężyły w swoich grupach kwalifikacyjnych, otrzymała 25 pkt., tj średnią z tych czterech czołowych miejsc, gdyż nie udało się już w planowanym, marcowym terminie, przeprowadzić tych finałów). Ponadto „trzynastka” trzykrotnie wywalczyła wicemistrzostwo (w sztafetowych biegach przełajowych, grach i zabawach oraz w piłce ręcznej), a w koszykówce zajęła w finałach miejskich 3. miejsce.

II/ grupa „starsza” (roczniki 2005-2006)

a/ w kategorii dziewcząt

Finałowe rozgrywki dziewcząt tej grupy (w zdecydowanej większości uczennic klas VII i VIII), MOSiR przeprowadził w sześciu, z łącznej liczby dziesięciu dyscyplin, przewidywanych we współzawodnictwie tej kategorii. Tu brylowały dziewczęta trzech placówek: SP 6 z ZS-P nr 1, SP nr 3 oraz Podstawowa Szkoła Sportowa.

Reprezentacyjne drużyny brzęczkowickiej „szóstki”, przystąpiły do rywalizacji w pięciu dyscyplinach (nie wzięły udziału tylko w szachach), i każdorazowo wracały z tych zawodów z medalami ! Mistrzostwo zdobyły w piłce ręcznej, w koszykówce i sztafetowych biegach przełajowych wywalczyły srebrne medale, natomiast w tenisie stołowym i biegach przełajowych Małego Memoriału Jerzego Chromika stawały na trzecim miejscu na podium. Natomiast drużyny „sportówki” złote medale odebrały w tenisie stołowym oraz w szachach (tradycyjnie – zwycięstwa powtarzane przez kolejne reprezentantki od wielu lat), a w piłce ręcznej zajęły drugie miejsce w grupie eliminacyjnej. Z kolei uczennice Janowskiej „trójki” na najwyższym stopniu podium stanęły w październiku ub. roku, gdzie odebrały złote medale za zwycięstwo w Małym Memoriale Jerzego Chromika, w piłce ręcznej wywalczyły medale srebrne, a w koszykówce – medale brązowe. Także w tenisie stołowym uplasowały się w ścisłej czołówce, zajmując 4. miejsce.

b/ w kategorii chłopców

Rywalizację dla uczniów tej grupy, przeprowadzono także w tych samych sześciu dyscyplinach, w jakich mogły walczyć ich szkolne koleżanki. Zdecydowanie wyróżniali się w tym niedokończonym roku szkolnym reprezentanci szkoły sportowej, gdyż złote medale i mistrzostwo w naszym mieście zdobyli aż czterokrotnie (w tenisie stołowym. Szachach, piłce ręcznej oraz w koszykówce), a w biegach przełajowych Małego Memoriału Jerzego Chromika wywalczyli wysokie, czwarte miejsce. Drugą placówką mogącą się poszczycić bardzo dobrym udziałem w siedmiomiesięcznej rywalizacji sportowej, są chłopięce zespoły Szkoły Podstawowej nr 3 z Janowa, bowiem trzykrotnie zajmowali miejsca trzecie (w Małym Memoriale J. Chromika, piłce ręcznej i koszykówce), a w tenisie stołowym oraz sztafetowych biegach przełajowych zawody kończyli również na wysokich miejscach (odpowiednio – czwartym i piątym).

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

W tej grupie szkół, nie udało się przeprowadzić finałowych rozgrywek jedynie w dwóch dyscyplinach; w grupie dziewcząt – w siatkówce i siatkówce plażowej, a we współzawodnictwie chłopców – w siatkówce plażowej i w piłce nożnej.

a/ w kategorii dziewcząt

Od września 2019 r., do lutego b. roku,. przeprowadzono finałowe rozgrywki w sześciu dyscyplinach. Tak jak i w poprzednich latach szkolnych, także i w obecnym, bezapelacyjnie prym wiodły licealistki kościuszkowskiej „jedynki”. W każdych zmaganiach odnosiły tryumf, a zatem zdobyły sześć tytułów mistrzowskich i komplet – maksymalną ilość punktów. Drugie miejsce w całorocznej rywalizacji sportowej z pewnością zajęłyby ich rywalki z za „ściany”, czyli licealistki II LO, gdyż pięciokrotnie odbierały zespołowo srebrne medale, a tylko w koszykówce uległy zarówno I LO, jak i uczennicom CKZiU.

b/ w kategorii chłopców

Tu również zdecydowanie najlepiej spisywali się uczniowie I LO, gdyż z siedmiu rozstrzygniętych dyscyplinach, tryumfowali aż pięciokrotnie. II LO w całorocznej rywalizacji chłopców powtórzyłoby lokatę z ubiegłego roku szkolnego, tj. trzecie miejsce, gdyż wyprzedzone byłoby przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczniowie z „górki” i z Wesołej, odnieśli dwa zwycięstwa zespołowe (w piłce ręcznej i siatkówce), w czterech dyscyplinach rywalizację kończyli z medalami srebrnymi, a tylko raz (w koszykówce), zajęli miejsce trzecie.

Szczegółowe osiągnięcia zespołowe wszystkich mysłowickich szkół, tj. zajmowane miejsca i uzyskane punkty, przedstawiają odpowiednie tabele rozgrywek, zamieszczone na stronie internetowej w zakładce – Wyniki.