Ważna informacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach informuje, że w związku z brakiem oficjalnego rozporządzenia dot, korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, obiekty będące w zarządzie MOSiR od dnia 4 maja 2020 roku pozostaną w dalszym ciągu nieczynne.

Decyzja o otwarciu obiektów sportowych zostanie podjęta niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia regulującego wymogi korzystania z nich i po analizie zapisów ostatecznie przyjętych przez Radę Ministrów.