Wracają Młodzieżowe Biegi Przełajowe – inauguracja 21 marca!

Po zimowej przerwie – za niewiele ponad trzy tygodnie, powróci rywalizacja w XVIII Edycji Młodzieżowych Biegów Przełajowych o dyplomy, puchary i inne trofea Dyrektora MOSiR Mysłowice. Pierwsze – z zaplanowanych trzech wiosennych, sobotnich biegów – już 21 marca br., a dwa następne – co dwa tygodnie, czyli 4 i 18 kwietnia.

W kolejności całego cyklu roku szkolnego 2019/2020, będą to piąte, szóste i siódme zawody, gdyż jesienią ub. roku (5, 19 i 26 października oraz 9 listopada), przeprowadzone zostały cztery zawody w biegach przełajowych. W zależności od zajętego miejsca w danym biegu, uczestnik otrzymuje odpowiednią – zgodną z Regulaminem XVIII Edycji – ilość punktów do generalnej klasyfikacji indywidualnej w swojej kategorii wiekowej (za 1. miejsce – 50 pkt., za 2. miejsce – 47 pkt., za 3. miejsce – 44 pkt. za 4. miejsce – 41 pkt. itd.). Suma zgromadzonych punktów w trzech, czterech, pięciu lub sześciu zawodach, wyznaczy każdemu uczestnikowi ostateczne miejsce w całej Edycji (uczestnikom, którzy legitymować się będą udziałem we wszystkich siedmiu biegach, punkty za jeden – zazwyczaj za najsłabszy bieg – nie będą brane do klasyfikacji końcowej).

Uczestnicy zawodów podzieleni są według roczników urodzenia, na pięć kategorii wiekowych. Ponieważ oddzielnie rywalizują dziewczęta i chłopcy – stąd w każdym z tych czterech zawodów, odbywało się każdorazowo łącznie dziesięć wyścigów.

Z całej grupy 456 uczestników, których nazwiska odnotowano w zbiorczych tabelach klasyfikacyjnych, 260 osób ma już zapewnione miejsce w indywidualnych klasyfikacjach, gdyż uczestniczyli przynajmniej w trzech biegach, a właśnie udział minimum w trzech zawodach, jest regulaminowym warunkiem sklasyfikowania. Z tej grupy najwytrwalszych, 94 osobom zdarzyło się opuścić tylko jeden bieg, natomiast aż 166 osób (84 dziewczęta i 82 chłopców), uczestniczyło we wszystkich czterech zawodach!

Pozostali, to jest te osoby, które jesienią uczestniczyli tylko dwa razy (a takich dziewcząt i chłopców było łącznie 66) oraz wystąpili tylko w jednych zawodach (tych z kolei było aż 130), nie stracili nie tylko szansy na sklasyfikowanie, ale – o ile wezmą udział wiosną w tych trzech pozostałych zawodach biegowych, i spiszą się w nich dobrze – mogą nawet być sklasyfikowani w czołowych dziesiątkach, a to z kolei gwarantuje pewny medal i nagrodę rzeczową (cała XVIII Edycja MBP, składa się łącznie z siedmiu oddzielnych zawodów biegowych, przy czym tym uczestnikom, którzy będą mieli na „koncie” wszystkie siedem biegów, punkty za jeden, zazwyczaj najsłabszy bieg – nie będą brane do końcowej klasyfikacji indywidualnej.

Także te osoby, które jesienią ubiegłego roku nie biegały w ogóle, przy założeniu że pobiegną we wszystkich trzech wiosennych zawodach, także zostaną sklasyfikowane indywidualnie, a ich punkty liczyć się będą w klasyfikacji drużynowej, w związku z czym też mogą przyczynić się znacznie do powiększenia zdobyczy i ogólnego dorobku zespołowego swojej szkoły. Dlatego zapraszamy zdrowe i zdolne do uprawiania biegów dzieci szkolne, jak i przedszkolaków, w sobotę 21 marca br. – lecz uwaga ! – już nie do hali sportowej MOSiR przy ulicy Powstańców 23.

Otóż ze względu na trwające nadal prace ziemne w celu rewitalizacji terenów rekreacyjnych przy ulicy Promenada, nie ma właściwych warunków na dalsze kontynuowania tam biegów. Te trzy wiosenne zawody odbędą się w Parku Słupna (ul. Stadionowa), na nowo wytyczonych trasach biegowych przy Kąpielisku. Tam w budynku MOSiR – w tzw. Okrąglaku, mieścić będzie się biuro zawodów, gdzie przyjmowane będą zgłoszenia i wydawane numery startowe.

Oprócz warunku już wymienionego, czyli braku przeciwwskazań do uprawiania biegów, także obowiązkowo każdy uczestnik musi przedstawić zgodę rodziców na piśmie na każdy dzień zawodów oraz każdorazowo opłacić startowe w wysokości 4,- złotych. Zapisy w każdym z trzech dni zawodów już od godz. 9:15 (najpóźniej – na 10 minut przed wyznaczonym startem danej kategorii), a zawody rozpoczynają tradycyjnie najmłodsi, tj. przedszkolaki biegający na 200 metrów (tak dziewczynki – start o 11:00, jak i chłopcy – ich start o godz. 11:05), a zakończą najstarsze roczniki, tj. urodzeni w latach 2005 – 2006 (dziewczęta na 800 metrów – start o godz. 11:40, a chłopcy – 1000 metrów – start – o godz. 11:45).

Szczegółowy Regulamin XVIII Edycji MBP, zawierający kategorie wiekowe, dystanse, program minutowy startów, zasady i punktację do klasyfikacji jak również druki zgody rodziców do wydrukowania, znajdują się na stronie internetowej MOSiR w zakładce Dokumenty

Natomiast szczegółowe klasyfikacje indywidualne wszystkich kategorii wiekowych XVIII Edycji MBP, jak również klasyfikacje drużynowe po czterech biegach, na które składają się sumy punktów dziewcząt i chłopców danej placówki, zdobyte przez nich łącznie (tj. punkty sumowane wyłącznie tych uczestników, którzy wzięli udział przynajmniej w trzech biegach), zamieszczone są w zakładce: Aktualności – Młodzieżowe Biegi Przełajowe – Wyniki.

Zaplanowane terminy pozostałych biegów obecnej edycji, czyli trzech wiosennych biegów w 2020 roku – i o ile warunki pogodowe na to pozwolą – to odbędą się one w następujące soboty:

 • 5 zawody biegowe – 21 marca
 • 6 zawody biegowe – 4 kwietnia
 • 7 zawody biegowe – 18 kwietnia

Zapraszamy i do zobaczenia w sobotę 21 marca br. na trasie biegowej w Parku – Kąpielisku Słupna.

Podsumowanie XVIII Edycji MBP zaplanowano na 9 maja 2020 roku, gdzie uczestnicy, którzy legitymować się będą udziałem we wszystkich siedmiu zawodach otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy, a ci biegacze i biegaczki, którzy dzięki swoim osiągnięciom sklasyfikowani zostaną w pierwszych „dziesiątkach”, wyróżnieni zostaną trofeami sportowymi i innymi nagrodami rzeczowymi.

Na zakończenie podajemy czołowe „dziesiątki” każdej kategorii wiekowej oraz szczegółowe dane liczbowe, dotyczące uczestników dotychczasowych czterech zawodów biegowych XVIII Edycji MBP, przeprowadzonych w październiku 2019 r.

1/ Kategoria 1 – roczniki 2013 i młodsi – dystans 200 metrów:

a/ dziewczęta

Łącznie w tej najmłodszej kategorii w czterech zawodach biegowych wystąpiły 24 dziewczynki (w tym aż 21 z Mysłowic); przy czym osiem ma ukończone wszystkie cztery biegi, a 3 opuściły tylko jeden bieg, gdyż wzięło udział w trzech zawodach (i te 11 dziewcząt może być już pewne sklasyfikowania, gdyż zgodnie z regulaminem, aby być branym pod uwagę w końcowej klasyfikacji, należy wziąć udział przynajmniej w trzech zawodach). Natomiast pozostałe 13 dziewczynek tej najmłodszej grupy, wystąpiło tylko raz lub dwukrotnie w jesiennych zawodach, ale i one mają nadal szansę na sklasyfikowanie – o ile biegać będą wiosną.

A oto czołowa „dziesiątka”: przy nazwiskach kolejno: rok urodzenia, nr Przedszkola i miejscowość oraz łączna ilość zgromadzonych punktów po czterech biegach (w nawiasach – miejsca zajmowane kolejno: w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym biegu. Znak „-” oznacza, iż w danym biegu uczestnik/uczestniczka nie wzięła udziału):

 1. miejsce – Malordy Magdalena – 201, P 20 Mysłowice – 188 pkt. (3,2,2,1)
 2. miejsce – Mol Maja – 2013, P 18 Mysłowice – 186 pkt. (1,1,1,6)
 3. miejsce – Piecuch Kinga – 2013, P 6 Mysłowice – 182 pkt. (2,3,3,2)
 4. miejsce – Norko Maja – 2013, ZSz-P nr 6 M-ce – 146 pkt. (6,5,7,5)
 5. miejsce – Klich Pola – 2013, P 20 Mysłowice – 132 pkt. (4,8,12,7)
 6. miejsce – Gondzik Emilia – 2013, P 18 Mysłowice – 126 pkt. ( -,4,4,3)
 7. miejsce – Wysocka Martyna – 2014, P 4 Mysłowice – 122 pkt. (7,11,9,8)
 8. miejsce – Poduszyńska Maria – 2013, P 7 Mysłowice – 112 pkt. (5, 6,5,-)
 9. miejsce – Horniak Emilia – 2016, P Cudaczek M-ce -103pkt. (10,13,14,10)
 10. miejsce – Synowiec Milena – 2017, Mysłowice – 93 pkt. (11,15,17,12)

b/ chłopcy – dystans 200 metrów

W tabeli klasyfikacyjnej widnieje 28 nazwisk chłopców tej najmłodszej grupy (w tym – 20 chłopców z mysłowickich przedszkoli). Z tej liczby aż 18 przedszkolaków jest już klasyfikowanych (siedmiu nie opuściło żadnego z czterech dotychczasowych zawodów, a jedenastu biegało trzykrotnie). 10 chłopców brało udział w jednym, lub dwóch biegach. Oto czołowa „dziesiątka”:

 1. miejsce – Matusiński Igor – 2013, P 10 Mysłowice – 200 pkt. (1,1,1,1)
 2. miejsce – Skupień Filip – 2014, P Sportusie K-ce – 167 pkt. (3,4,3,5)
 3. miejsce – Raczek Jan – 2013, P 10 Mysłowice – 141 pkt. (-,2,2,2)
 4. miejsce – Kutynia Igor – 2013, P Cudaczek M-ce – 124 pkt. (2,-,4,6)
 5. miejsce – Wojtanowski Mateusz – 2013, P 3 Mysłowice – 117 pkt. (4,3,8,-)
 6. miejsce – Kurowski Marcel – 2014, P 5 Mysłowice – 116 pkt. (7,9,11,11)
 7. miejsce – Janota Wojciech – 2013, P 15 Mysłowice – 116 pkt. (-, 5, 7, 3)
 8. miejsce – Kwaśny Wojciech – 2013, P 13 Mysłowice – 114 pkt. (6,12,12,10)
 9. miejsce – Dopierała Kamil – 2013, P 9 Mysłowice – 106 pkt. ( -, 6, 6, 7)
 10. miejsce – Wójcik Franciszek – 2013, P Tęcza Katowice – 102 pkt. (5, 7, 9, -)

2/ Kategoria 2 – roczniki 2012 – 2011 – dystans 300 metrów

a/ dziewczęta

W drugiej w kolejności grupie wiekowej, w czterech jesiennych biegach brało udział 36 dziewcząt. Z tej liczby 21 uczestniczek jest klasyfikowanych (siedemnaście dziewcząt nie opuściło ani jednego biegu, a cztery biegaczki – tylko jedne zawody). Suma zgromadzonych przez nie punktów liczyć się już będzie także dla ich szkół do klasyfikacji drużynowych). Pozostałe 15 biegało raz, lub dwa razy.

 1. miejsce – Wąsek Hanna – 2011, SP 33 Bytom – 200 pkt. (1,1,1,1)
 2. miejsce – Ostrowska Maja – 2011, SP 54 Bytom – 182 pkt. (2,4,2,2)
 3. miejsce – Wolak Alicja – 2011, SP 8 Katowice – 164 pkt. (5,3,5,3)
 4. miejsce – Tomecka Lena – 2011, SP Sport. M-ce – 154 pkt. (6,6,4,4)
 5. miejsce – Matwijczyk Natalia – 2011, SP Sport. M-ce – 149 pkt. (4,5,7,6)
 6. miejsce – Szmatloch Anna – 2011, SP 7 Mysłowice – 144 pkt. (3,11,6,5)
 7. miejsce – Walczuch Hanna – 2012, SP 54 Bytom – 121 pkt. (9,7,12,8)
 8. miejsce – Pacha Julia – 2012, ZSz-P nr 1 M-ce -111pkt.(10,8,11,12)
 9. miejsce – Malordy Maria – 2012, SP 3 Mysłowice – 110 pkt.(15,9,9,10)
 10. miejsce – Golasz Anna – 2012, ZSz-P nr 1 M-ce -102 pkt.(11,10,15,11)

b/ chłopcy

W tabeli klasyfikacyjnej widnieje aż 60 nazwisk chłopców roczników 2011-2012. Z tej grupy połowa to uczniowie mysłowickich szkół, natomiast łączna liczba klasyfikowanych, to 35 (26 nie opuściło żadnego z czterech dotychczasowych zawodów, a 9 biegało trzykrotnie). Pozostali mają na „koncie” po jednym, lub dwa biegi.

 1. miejsce – Cielecki Oliwier – 2011, SP 54 Bytom – 200 pkt. (1,1,1,1)
 2. miejsce – Stolorz Natan – 2011, SP 10 Mysłowice – 188 pkt. (2,2,2,2)
 3. miejsce – Helwing Szymon – 2011, SP 10 Mysłowice – 176 pkt. (3,3,3,3)
 4. miejsce – Pieprzyk Jakub – 2011, SP 15 Mysłowice – 148 pkt. (6,6,5,5)
 5. miejsce – Sojka Tymoteusz – 2011, SP 27 Sosnowiec – 146 pkt. (4,4,6,10)
 6. miejsce – Podbucki Mateusz – 2011, SP 45 Bytom – 138 pkt. (11, 9,4,4)
 7. miejsce – Grajcar Igor – 2011, SP 54 Bytom – 130 pkt. (5,8,9,9)
 8. miejsce – Dogan Deniz – 2011, SP Sportowa M-ce- 121 pkt. (9,12,8,7)
 9. miejsce – Kotlorz Mateusz – 2012, SP 54 Bytom -105 pkt. (13,13,12,8)
 10. miejsce – Stec Hubert – 2011, SP 14 Mysłowice -103 pkt. (14,16,7,12)

3/ Kategoria 3 – roczniki 2009 – 2010 – dystans 400 metrów

a/ dziewczęta

W tej grupie dziewcząt – po czterech jesiennych biegach – w tabelach widnieją nazwiska 50 dziewcząt, z czego 30 to uczennice mysłowickich szkół. Z całej „pięćdziesiątki” aż 36 jest już klasyfikowane (26 brało udział we wszystkich czterech biegach, a 10 – w trzech). Natomiast pozostałe czternaście, biegało w jednym, lub w dwóch zawodach. Czołowa dziesiątka w klasyfikacji tej kategorii, to:

 1. miejsce – Leszczyńska Oliwia – 2009, SP 54 Bytom – 200 pkt. (1,1,1,1)
 2. miejsce – Janik Alicja – 2009, Pałac Młodz. K-ce – 179 pkt. (4,2,2,3)
 3. miejsce – Walczuch Anna – 2009, SP 54 Bytom – 173 pkt. (3,3,5,2)
 4. miejsce – Kaczmarczyk Matylda – 2009, SP MS Bytom – 167 pkt. (2,4,4,5)
 5. miejsce – Czarnecka Agata – 2009, SP 54 Bytom – 156 pkt. (5,5,3,6)
 6. miejsce – Musik Maja – 2010, SP 14 Mysłowice – 138 pkt. (6,6,7,8)
 7. miejsce – Szczepaniak Roksana – 2009, SP 10 Mysłowice – 110 pkt. (14,7,10,12)
 8. miejsce – Poduszyńska Weronika – 2009, SP STO Katowice – 101 pkt. (7,13,24,9)
 9. miejsce – Latos Natalia – 2009, SP 9 Mysłowice – 100 pkt. (9,11,15,15)
 10. miejsce – Adamik Zuzanna – 2010, SP 37 Bytom – 99 pkt.(13,10,13,14)

b/ chłopcy

W tabeli klasyfikacyjnej wpisano 63 nazwiska chłopców roczników 2009-2010. Z tej liczby 44 to uczniowie z Mysłowic, a łączna ilość klasyfikowanych to 33 (18 nie opuściło żadnego z czterech dotychczasowych zawodów, a 15 biegało trzykrotnie. 30 chłopców jesienią uczestniczyło w jednym, lub w dwóch biegach. W czołowej „dziesiątce” po tych czterech biegach jesiennych znaleźli się:

 1. miejsce – Jankowski Bartosz – 2009, SP 28 Bytom – 194 pkt. (1,1,2,2)
 2. miejsce – Szołtysik Bartosz – 2009, SP 54 Bytom – 182 pkt. (2,2,3,3)
 3. miejsce – Synowiec Mateusz – 2009, SMS Chorzów – 182 pkt. (5,3,1,1)
 4. miejsce – Tomecki Oskar – 2009, SMS Chorzów – 146 pkt. (6,4,10,4)
 5. miejsce – Rosół Konrad – 2009, SP MS Bytom – 132 pkt. (3,10,11,7)
 6. miejsce – Szołtysek Bartosz – 2010, SP Sport. M-ce – 124 pkt. (17,5,7,8)
 7. miejsce – Kaczmarczyk Piotr – 2009, SP MS Bytom – 115 pkt. (-,6,4,5)
 8. miejsce – Golda Dominik – 2009, SP 54 Bytom -104 pkt. (8,7,5,-)
 9. miejsce – Gorel Wiktor – 2009, SP 54 Bytom – 102 pkt. (7,8,6,-)
 10. miejsce – Nowakowski Mateusz – 2009, SP 10 Mysłowice – 98 pkt. (11,14,13,12)

4/ Kategoria 4 – roczniki 2007 – 2008 – dystans 600 metrów

a/ dziewczęta

Jesienią w czterech biegach rywalizowało 78 dziewcząt (50 ze szkół mysłowickich). Klasyfikowanych jest w tej kategorii wiekowej 36 dziewcząt (23 z nich ma na koncie udział we wszystkich czterech biegach, a 13 – w trzech biegach). Pozostałe uczestniczyły w jednym, lub w dwóch zawodach. Miejsca w czołowej „dziesiątce” tej czwartej kategorii wiekowej wywalczyły:

 1. miejsce – Mróz Lena – 2007, SP 54 Bytom – 170 pkt. (3,1,2,2)
 2. miejsce – Duda Magdalena – 2007, SP 54 Bytom – 167 pkt. (2,2,3,5)
 3. miejsce – Sokół Małgorzata – 2008, SP MS Bytom – 150 pkt. (5,9,4,3)
 4. miejsce – Kadzimierz Jessica – 2008, SP MS Bytom – 141 pkt. (8,13,5,1)
 5. miejsce – Zakrzewska Paulina – 2007, SP 3 Mysłowice – 138 pkt. (6,4,7,7)
 6. miejsce – Szarata Maja – 2007, SP MS Bytom – 134 pkt. (16,7,8,5)
 7. miejsce – Budkowska Stella – 2008, SP 15 Mysłowice – 132 pkt. (11,5,8,10)
 8. miejsce – Szarata Jagoda – 2007, SP 1 Radzionków – 130 pkt. (10,8,10,6)
 9. miejsce – Filipowska Paula – 2007, SP 22 S-c -129 pkt. (7,12,12,15)
 10. miejsce – Adamczyk Maja – 2008, PSP Czyżówka -107 pkt. (14,18,11,9)

b/ chłopcy

W tabeli klasyfikacyjnej widnieje 64 nazwisk chłopców tej czwartej grupy wiekowej (33 chłopców reprezentuje mysłowickie szkoły). Z tego grona 39 jest już klasyfikowanych (26 nie opuściło żadnego z czterech dotychczasowych zawodów, a 13 biegało trzykrotnie). 25 uczniów jesienią uczestniczyło tylko w jednym, lub w dwóch biegach. Czołowa „dziesiątka” biegaczy tej czwartej kategorii wygląda następująco:

 1. miejsce – Zaczyk Łukasz – 2007, SMS Chorzów – 200 pkt. (1,1,1,1)
 2. miejsce – Kubiak Bartosz – 2008, SP 22 Sosnowiec – 179 pkt. (3,3,3,2)
 3. miejsce – Kulig Jakub – 2007 SP, 19 Katowice – 161 pkt. (4,4,5,4)
 4. miejsce – Pastuszka Adam – 2007, SP 2 Imielin – 138 pkt. (5,7,7,8)
 5. miejsce – Perek Wojciech – 2008, SP 54 Bytom – 135 pkt. (2,2,4,-)
 6. miejsce – Fil Jakub – 2007, SP MS Bytom – 132 pkt. (7,9,8,6)
 7. miejsce – Ochot Kajetan – 2008, SP 1 Mysłowice – 124 pkt. (10,5,9,10)
 8. miejsce – Zygaryn Brajan – 2008, SP MS Bytom – 122 pkt. (6,10,10,9)
 9. miejsce – Kurowski Wiktor – 2008, SP Sport. M-ce – 108 pkt. (11,12,14,7)
 10. miejsce – Didkowski Tobiasz – 2007, Pałac Młodz. K-ce – 104 pkt.(9,11,13,13)

5/ Kategoria 5 – roczniki 2005 – 2006

a/ dziewczęta – dystans 800 metrów

Jesienią – w czterech biegach tej najstarszej kategorii wiekowej, wystąpiły 34 dziewczęta, a z tej grupy 23 jest już klasyfikowanych (10 ma na koncie udział we wszystkich czterech biegach, a 13 – w trzech biegach). 11 wystąpiło w jednym, lub w dwóch zawodach. Czołowa dziesiątka tej najstarszej kategorii:

 1. miejsce – Ering Emilia – 2005, SP MS Bytom – 185 pkt. (2,2,3,2)
 2. miejsce – Parys Maja – 2005, SP MS Bytom – 158 pkt. (4,3,4,4)
 3. miejsce – Augustyniok Kamila – 2006, SP MS Bytom – 155 pkt. (-,1,2,1)
 4. miejsce – Romberg Karolina – 2005, SP MS Bytom – 150 pkt. (6,7,6,6)
 5. miejsce – Osmańska Oliwia – 2006, SP 2 Mysłowice – 146 pkt. (5,5,10,7)
 6. miejsce – Nowicka Martyna – 2005, SP MS Bytom – 144 pkt. (3,-,7,3)
 7. miejsce – Łuszczki Nadia – 2006, SP MS Bytom – 136 pkt. (9,10,11,8)
 8. miejsce – Kaczmarczyk Hanna – 2006, SP MS Bytom – 132 pkt. (-, 8,5,5)
 9. miejsce – Borek Wiktoria – 2006, SP MS Bytom – 124 pkt. (8,4,-,10)
 10. miejsce – Chrapka Jagoda – 2006, SP 9 Mysłowice – 97 pkt. (7,6,9,-)

b/ chłopcy – dystans 1000 metrów

To najsłabiej obsadzona grupa wiekowa, gdyż w tabeli klasyfikacyjnej widnieje zaledwie 19 nazwisk chłopców. Z tego grona 8 jest klasyfikowanych (6 nie opuściło żadnego z czterech dotychczasowych zawodów, a 2 biegało trzykrotnie). Natomiast 11 uczniów jesienią uczestniczyło tylko w jednym, lub w dwóch biegach. A czołówka biegaczy już klasyfikowanych, to:

 1. miejsce – Czubak Tomasz – 2006, SP MS Bytom – 188 pkt. (4,1,1,2)
 2. miejsce – Majeranowski Maciej – 2006, SP MS Bytom – 162 pkt. (2,2,4,1)
 3. miejsce – Neumann Borys – 2006, SP MS Bytom – 150 pkt. (5,3,2,4)
 4. miejsce – Błotko Piotr – 2005, SP 15 Mysłowice – 146 pkt. (7,4,7,6)
 5. miejsce – Duda Szymon – 2006, SP MS Bytom – 145 pkt. (10,9,9,7)
 6. miejsce – Mika Maksymilian – 2005, SP 1 Mysłowice – 144 pkt. (9,8,10,9)
 7. miejsce – Lewandowski Łukasz – 2006, SP 1 Zabrze – 138 pkt. (-,7,8,5)
 8. miejsce – Trojanowski Mateusz – 2005, SP 2 Mysłowice – 114 pkt.(11,10,12,-)