Współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół na półmetku

Rozpoczął się już drugi miesiąc nowego roku kalendarzowego, a zetem minęło także pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020, co oznacza, iż rywalizacja sportowa miejskich szkół przekroczyła półmetek. Zespołowe, sportowe współzawodnictwo mysłowickich szkół, organizowane jest przez MOSiR corocznie, nieprzerwanie od roku szkolnego 1992/1993 (czyli już 28 rok z rzędu). Prowadzone jest ono dla trzech grup nauczania, a łącznie dla sześciu kategorii, gdyż w każdej grupie przebiega oddzielnie dla dziewcząt, jak i dla chłopców. W okresie 20 września 2019 r. – 7 lutego 2020 roku, w kilku grach zespołowych odbyło się bardzo wiele rozgrywek eliminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz finałów miejskich w różnych dyscyplinach sportowych.

W grupie „młodszej” szkół podstawowych (uczniowie roczników 2007 i młodsi), tych finałów było 12 (po sześć w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców), a w grupie „starszej” (w której rywalizować mogą wyłącznie dziewczęta i chłopcy w przedziale roczników 2005 -2006), odbyło się również 12 finałowych zawodów (po sześć w kategorii dziewcząt, jak i w rywalizacji chłopców). Zatem w całej grupie osiemnastu mysłowickich szkół podstawowych, tych finałów było już 24. Natomiast w grupie trzech miejskich placówek ponadpodstawowych (roczniki 2000 – 2004), MOSiR przeprowadził łącznie dziesięć zawodów miejskich (po pięć w kategorii dziewcząt i pięć w kategorii chłopców). Ostatecznie, na przestrzeni tych pierwszych pięciu miesięcy aktualnego roku szkolnego, odbyły się aż 34 mistrzowskie zawody miejskie mysłowickich placówek.

Zgodnie z regulaminem punktacji sportowego współzawodnictwa szkół podstawowych, w bieżącym roku szkolnym, za zwycięstwo reprezentacji w danej dyscyplinie, szkoła otrzymuje 30 punkty, za 2. miejsce – 26 pkt., za 3 miejsce – 23 pkt. Itd. – aż do 1 pkt. za 18. miejsce. Jednocześnie regulamin współzawodnictwa określa zasadę, iż w każdej grupie – kategorii, szkoła zostanie sklasyfikowana, jeżeli na przestrzeni całego roku szkolnego (czyli od września 2019r., do czerwca 2020r. włącznie), jej reprezentacje wezmą udział co najmniej w czterech dyscyplinach.

W rezultacie, po tych niespełna 150 dniach sportowego współzawodnictwa drużynowego 2019/2020, w każdej kategorii i rywalizującej grupie szkół, ukształtowały się już czołówki. Oto jak one się przedstawiają:

1/ w grupie „młodszej” szkół podstawowych (uczniowie roczników 2007 i młodsi)

Do końcowej klasyfikacji generalnej dziewcząt tej grupy, na zakończenie całego roku szkolnego (ze wszystkich jedenastu dyscyplin), pod uwagę branych będzie maksymalnie siedem najlepszych osiągnięć reprezentacji każdej szkoły (siedmiu najlepszych dyscyplin). Natomiast w grupie chłopców z 12 dyscyplin, brane będą pod uwagę do klasyfikacji końcowej każdej szkole najwyższe punkty uzyskane za maksymalnie osiem dyscyplin. Placówkom, które brać będą w siedmiu, sześciu, pięciu lub czterech dyscyplinach, sumowane będą wszystkie punkty (w przypadku jednakowej ilości zgromadzonych punktów, o wyższym miejscu w klasyfikacji zadecyduje większa ilość miejsc pierwszych, następnie drugich, trzecich itd.).

W rywalizacji dziewcząt szkół podstawowych grupy „młodszej”, po zakończeniu rozgrywek w sześciu dyscyplinach, najlepszym dorobkiem punktowym poszczycić się mogą cztery placówki: SP nr 3, SP nr 13, SP nr 17 i SP Sportowa. Dziewczęce reprezentacje „trójki” z Janowa oraz SP Sportowej, rywalizowały we wszystkich sześciu dyscyplinach. I tak uczennice SP 3 zwyciężyły a biegach przełajowych małego memoriału Jerzego Chromika, a aż czterokrotnie wracały z zawodów z brązowymi medalami, co łącznie z siódmym miejscem drużynowo w tenisie stołowym dało im jak na razie najwięcej, bo 134 punkty do współzawodnictwa. Natomiast dziewczęta ze „sportówki” zgromadziły do tej pory 95 punktów, a na ten dorobek najwięcej złożyły się: złote medale w tenisie stołowym oraz czwarte miejsca w grach i zabawach sprawnościowych roczników 2010 i w mini piłce ręcznej. Podobny dorobek – dokładnie 90 pkt., za udział w pięciu dyscyplinach, mają na koncie reprezentacje SP nr 13 z Brzęczkowic, natomiast jeszcze więcej – łącznie 102 punkty, uzyskały do tej pory reprezentantki SP nr 17 z ZS-P nr 4. Dziewczęce drużyny tej placówki z Krasów rywalizowały co prawda tylko w czterech dyscyplinach, ale trzykrotnie wystąpiły w finałach gier zespołowych: tytuły mistrzowskie zdobyły w minikoszykówce oraz grach i zabawach sprawnościowych, srebrne medale – w mini piłce ręcznej, a w sztafetowych biegach przełajowych zajęły miejsce piąte.

Na przestrzeni pięciomiesięcznej, szkolnej rywalizacji współzawodnictwa, w grupie „młodszej” chłopców – dwie szkoły, tj. SP 6 w ZS-P nr 1 i SP Sportowa, wystawiały swoich reprezentantów we wszystkich sześciu dyscyplinach i znajdują się na czele ze swoimi osiągnięciami. Najwięcej – bo 128 punktów, zgromadzili uczniowie „szóstki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzęczkowicach. Zwycięstwo odnieśli w mini piłce ręcznej, drugie miejsce zdobyli w finałach minikoszykówki, a w dwóch dyscyplinach związanymi z biegami przełajowymi, zdobywali drużynowo brązowe medale.

Natomiast 118 pkt. mają w dorobku uczniowie „sportówki”. Najlepsze osiągnięcia reprezentantów szkoły z Piasku, to złote medale w ich koronnej dyscyplinie – tenisie stołowym, a aż trzykrotnie plasowali się tuż za podium – w sztafetowych biegach przełajowych, grach i zabawach oraz w minikoszykówce – zajmując w nich zespołowo miejsca czwarte. Tylko o punkt mniej od rywali ze szkoły sportowej, bo 117, zgromadzili chłopcy SP nr 13, a drużyny tej drugiej brzęczkowickiej placówki wystąpiły do tej pory w pięciu dyscyplinach. Co prawda nie zdobyli jeszcze zespołowo złotych medali, lecz aż trzykrotnie w finałach nagradzani byli medalami srebrnymi, a w minikoszykówce wywalczyli medale brązowe.

2/ w grupie „starszej” szkół podstawowych (uczniowie roczników 2005 – 2006)

W kategorii zespołowej dziewcząt, odbyły się finałowe rozgrywki w sześciu dyscyplinach (z ogólnej liczby dziesięciu). W czołówce klasyfikacji trzy placówki: SP nr 3, SP nr 6 w ZS-P nr 1 oraz SP Sportowa. Najlepszymi osiągnięciami w zakończonym I półroczu poszczycić się może SP nr 6 w ZS-P nr 1 z Brzęczkowic. Dziewczęce reprezentacje tej placówki zwyciężyły co prawda tylko raz (w piłce ręcznej), lecz w pozostałych czterech dyscyplinach każdorazowo zdobywały medale: srebrne: w sztafetowych biegach przełajowych i w koszykówce, a brązowe – w małym memoriale Jerzego Chromika i w tenisie stołowym. Przyniosło to łącznie reprezentantkom starszej grupy tej szkoły 128 punktów.

Także dorobkiem wynoszącym ponad 100 punktów poszczycić mogą się jeszcze SP nr 3 (115 pkt.) oraz szkoły sportowej (106 pkt.) Dziewczęta janowskiej „trójki” nie miały sobie równych w małym memoriale Jerzego Chromika, a w finałach miejskich w dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka i szachy, zajmowały odpowiednio 2, 3 i 4. miejsce. Natomiast dziewczęce reprezentacje szkoły sportowej z Piasku tradycyjnie – bo od wielu, wielu już lat, zwyciężyły w tenisie stołowym i w szachach, co dało im prawie 60% uzyskanych do tej pory całości zdobyczy punktowych.

W kategorii chłopców grupy „starszej”, także odbyło się sześć finałów (z ogólnej liczby jedenastu dyscyplin, jakie w tej kategorii obejmują ramy współzawodnictwa). Z osiemnastu mysłowickich placówek, jakie widnieją w zbiorczych tabelach klasyfikacyjnych drużynowej rywalizacji chłopców tej grupy, tylko dwie szkoły wystawiły swoje chłopięce reprezentacje we wszystkich sześciu dyscyplinach. Są nimi: SP Sportowa i SP nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi z Brzęczkowic. Zdecydowanym liderem w tej grupie (a także ogólnie z największą ilością zgromadzonych punktów), jest Szkoła Podstawowa  Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich. Chłopięce drużyny tej szkoły mają w dorobku aż cztery tytuły mistrzowskie, gdyż zwycięsko rywalizację kończyli w tenisie stołowym, szachach, piłce ręcznej oraz w koszykówce, a w biegach przełajowych MMJ.Chromika uplasowali się tuż za czołową trójką.

Z kolei reprezentacje SP 3 największe osiągnięcia zanotowały w MMJ.Chromika, piłce ręcznej i koszykówce, gdzie każdorazowo zdobywały brązowe medale. To pozwoliło im do tej pory na uzyskanie 105 punktów. Natomiast drużyny SP 13 oraz SP 15 są kolejnymi placówkami z większą niż przeciętna, ilością zdobyczy punktowych (chociaż chłopięce zespoły placówki z Wesołej rywalizowały do tej pory tylko w trzech dyscyplinach, to kończyły się one zawsze zdobyciem medali: raz – złotych (w MMJ. Chromika) a dwukrotnie – brązowymi (w sztafetowych biegach przełajowych i w tenisie stołowym).

3/ w grupie szkół ponadpodstawowych (uczniowie roczników 2000 – 2004)

W taj ostatniej grupie współzawodnictwa, tj. szkół ponadpodstawowych, zarówno w rywalizacji żeńskiej, jak i męskiej, w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego, zakończono rywalizację w pięciu dyscyplinach. I tu zdecydowanie prym wiodą licealistki i licealiści „jedynki”. Dziewczęta „Kościuszki” drużynowo zwyciężały w każdym z pięciu finałowych zawodów (w drużynowych zawodach lekkoatletycznych, w sztafetowych biegach przełajowych, w tenisie stołowym, w piłce ręcznej oraz w małym memoriale J. Chromika.

Na drugim miejscu w ogólnej klasyfikacji drużynowej plasują się uczennice II LO im. Powstańców Śląskich (każdorazowo, zespołowo zajmowały 2. miejsca), a na trzecim – dziewczęta CKZiU. Natomiast licealiści I LO mają na koncie zwycięstwa w czterech dyscyplinach, a raz (w piłce ręcznej) sklasyfikowani zostali na miejscu trzecim. Drugą lokatę zajmują obecnie uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (jedno zwycięstwo i cztery razy medale srebrne), a na trzecim – licealiści „dwójki”.

Wszystkie placówki będą miały okazje znacznie zwiększyć swoje zdobycze punktowe w drugim półroczu. W okresie: luty – czerwiec 2020 r., w rywalizacji sportowej szkół ponadpodstawowych, dziewczęta rywalizować będą jeszcze w trzech dyscyplinach (koszykówka, siatkówka i siatkówka plażowa), a chłopcy – w czterech (te same dyscypliny co dziewczęta oraz w piłce nożnej). Natomiast w szkołach podstawowych do rozstrzygnięcia i zakończenia całorocznego współzawodnictwa pozostały zawody i finały miejskie: w piłce siatkowej, pływaniu, lekkoatletyce, siatkówce plażowej oraz w piłce nożnej chłopców.

Szczegółowe wyniki, tj. zajmowane miejsca i punktację, w dotychczas rozegranych dyscyplinach – oddzielnie dla każdej kategorii mysłowickich szkół, zawierają tabele współzawodnictwa roku szkolnego 2019/2020 w zakładce – Sport Szkolny