Zespołowe współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół

Począwszy od roku szkolnego 1992/1993, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie opracowuje, organizuje i nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu miasta. Odbywa się to w oparciu o całoroczny program imprez i zawodów sportowych Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz miejskie harmonogramy współzawodnictwa zespołowego szkół, sporządzane na kolejne lata szkolne.

Śląski Szkolny Związek Sportowy od ponad 60 lat – w cyklu kolejnych lat szkolnych – organizuje i nadzoruje system wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej poszczególnych szczebli nauczania. Ta sportowa rywalizacja prowadzona przez Śl. SZS, przebiega pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Droga szkół do finałów wojewódzkich jest długa i trudna, a tylko wywalczenie awansu i udział w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci, Młodzieży czy Licealiadzie, a przez osiemnaście lat, czyli od roku szkolnego 1999/2000, do 2016/2017 – w Gimnazjadzie, gwarantuje zdobycze punktowe w tym współzawodnictwie. Pierwszym, podstawowym zadaniem w tym kierunku jest solidne i skuteczne przygotowanie reprezentacyjnej drużyny szkolnej w danej dyscyplinie tak, aby – wśród wszystkich rywalizujących mysłowickich szkół – z powodzeniem zajęła 1. miejsce w finałach miejskich.

Następnie mistrzowska szkoła z Mysłowic, walczy z mistrzem Katowic tej samej dyscypliny i tylko zwycięzca tej konfrontacji ma zagwarantowany awans do półfinałów wojewódzkich. Jedna (w grach zespołowych oraz lekkoatletyce), lub dwie (z kilkunastu pozostałych dyscyplin) – najlepsze drużyny z półfinałów wojewódzkich, uzyskują awans do ścisłego finału. Reguła ta dotyczyła wszystkich kategorii nauczania, tj. szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. A trzeba wziąć przy tym pod uwagę niebagatelną ilość placówek, jaka corocznie ubiega się o to, aby uzyskać awans do finałów wojewódzkich. W każdym rejonie na szczeblu poszczególnych miast, gmin i powiatów w grach zespołowych rywalizuje co najmniej 15-20 szkół – co łącznie w 16-stu rejonach, na jakie podzielne jest nasze województwo, oznacza rywalizację ok. 250 – 320 placówek ! Zatem już sam awans do najlepszej “szesnastki” województwa jest już bardzo dobrym rezultatem, a wywalczenie miejsca na podium w poszczególnych dyscyplinach – czyli zdobycie złotych, srebrnych lub brązowych medali w finale wojewódzkim, należy przyjąć jako naprawdę szczególne duże i znaczące osiągnięcie.

Na przestrzeni wielu lat szkolnych kilkanaście naszych miejskich szkół dotarło nie tylko do finałów, lecz powróciło z nich z pucharami i medalami. Najwięcej sukcesów odniosły: Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich (w tenisie stołowym, pływaniu, szachach), I Liceum Ogólnokształcące (lekka atletyka, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka dziewcząt, tenis stołowy, siatkówka plażowa dziewcząt), II Liceum Ogólnokształcące (tenis stołowy, koszykówka chłopców), nieistniejący już Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 3 (piłka siatkowa i siatkówka plażowa dziewcząt), Szkoła Podstawowa nr 1 (minisiatkówka dziewcząt i chłopców, czwórboje lekkoatletyczne), Gimnazjum nr 1 (piłka ręczna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt), Gimnazjum nr 3 (szachy, lekka atletyka). Mało tego – wiele reprezentacji szkolnych naszego miasta, na przestrzeni tych prawie trzydziestu lat, jako szkolni mistrzowie i wicemistrzowie Śląska, z powodzeniem reprezentowało nasze województwo w finałach ogólnopolskich, skąd wielokrotnie powracało z trofeami i najcenniejszymi medalami. Tak było w rywalizacji w lekkiej atletyce (dziewczęce i chłopięce drużyny I Liceum Ogólnokształcącego oraz chłopcy Szkoły Podstawowej nr 1 w czwórboju), w piłce siatkowej (I LO, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 1), piłce ręcznej (I LO oraz Gimnazjum nr 1), tenisie stołowym i szachach (Zespół Szkół Sportowych i Gimnazjum nr 3).

Po reorganizacji krajowego szkolnictwa w 1999 roku, nasze miejskie zawody sportowe przeprowadzane były oddzielnie dla każdego z trzech szczebli nauczania; szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przy czym, w każdej grupie oddzielnie współzawodniczą (i oddzielnie są oceniane) – dziewczęta i chłopcy. Od września roku szkolnego 2017/2018 – po kolejnej reformie szkolnictwa w kraju, taka rywalizacja prowadzona jest nadal w trzech grupach: I grupa, przeznaczona dla uczniów roczników 2006 i młodszych; II grupa – to uczniowie roczników 2005 – 2003 i III grupa – dla szkół ponadpodstawowych (roczniki 1999 i młodsi). Ponadto w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie do końcowych osiągnięć szkoły liczone były punkty zdobyte za wszystkie dyscypliny, w jakich dana szkoła rywalizowała, obecnie (już piąty, kolejny rok szkolny), nasze miejskie placówki mają prawo wyboru dyscyplin, w których chciały rywalizować. Umożliwia to punkt regulaminu mówiący, iż do końcowej klasyfikacji zespołowej brane będą pod uwagę najwyższe wyniki uzyskane: a/ w grupie szkół ponadpodstawowych – w kategorii dziewcząt – maksymalnie w pięciu, a w kategorii chłopców – w sześciu dyscyplinach; b/ w obu grupach szkół podstawowych (starszej, jak i młodszej) – maksymalnie w siedmiu dyscyplinach dziewczęcych oraz ośmiu – chłopięcych. W zakończonym obecnie roku szkolnym 2018/2019, w rywalizacji grupy „młodszej” szkół podstawowych (uczniowie/uczennice roczników 2006 i młodsi) uczestniczyło 16 placówek, a w grupie „starszej” szkół podstawowych (roczniki 2005-2003) – 19 szkół. W trzeciej – najstarszej kategorii, czyli szkół ponadpodstawowych – od dwóch lat rywalizują trzy placówki: oba nasze miejskie licea, czyli I LO i II LO oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Mimo tej możliwości wyboru najbardziej odpowiadających dyscyplin, dwie nasze miejskie placówki, uczestniczyły w rywalizacji we wszystkich dyscyplinach – i to zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Były nimi: w grupie szkół ponadpodstawowych – I LO, natomiast w grupie szkół podstawowych – tak w grupie starszej, jak i młodszej – Szkoła Sportowa. Cztery inne mysłowickie szkoły również nie opuściły ani jednej dyscypliny, lecz w jednej z kategorii. Były nimi: SP nr 13 i SP nr 17 (w rywalizacji chłopców grupy starszej), SP nr 14 (dziewczęta tej samej grupy roczników 2005-2003) oraz reprezentacje chłopców II LO. Trzy inne szkoły wykazały się również wysoką frekwencją udziału w rozgrywkach, gdyż opuściły tylko po jednej dyscyplinie: SP nr 1 w grupie „młodszej” (reprezentacje dziewcząt miały 10 udziałów z ogółu 11 przewidzianych dla nich, a chłopcy zanotowali 11 udziałów z 12 dyscyplin), SP nr 4 (dziewczęta grupy młodszej i chłopcy grupy starszej uczestniczyli w 10 międzyszkolnych zawodach) oraz SP nr 13, której reprezentantki w grupie starszej dziewcząt nie wzięły udziału tylko w szachach, a w pozostałych dyscyplinach każdorazowo rywalizowały.

Przez te dziesięć miesięcy szkolnego roku, odbyło się aż 66 miejskich finałów szkolnych w różnych dyscyplinach, nie licząc grupowych zawodów eliminacyjnych i kwalifikacyjnych w grach zespołowych, takich jak: gry i zabawy klas III SP, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka i piłka nożna. Pełny wykaz dyscyplin sportowych, w jakich rywalizowały mysłowickie szkoły w poszczególnych grupach i kategoriach oraz ich osiągnięcia łącznie z końcową klasyfikacją generalną wszystkich szkół, zawierają tabele zespołowego współzawodnictwa sportowego, które zamieszczone są na stronie internetowej MOSiR: w zakładce: Sport Szkolny – w pasku: Wyniki.

Co roku inauguracyjnymi dyscyplinami, w jakich walczą reprezentacje mysłowickich szkół wszystkich szczebli nauczania, są wrześniowe zawody lekkoatletyczne licealistów i sztafetowe biegi przełajowe wszystkich rodzajów szkół, a całość rocznej rywalizacji zakończyły majowe i czerwcowe, zespołowe zmagania w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce plażowej. Nowością w tym roku były wprowadzone po raz pierwszy w historii zmagań szkół podstawowych naszego miasta miniczwórboje lekkoatletyczne dla najmłodszych uczniów, gdyż wystąpiły w nich trzyosobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców roczników 2011, 2010 i 2009 (zazwyczaj dzieci rekrutujące się z klas I, II i III).

18 czerwca, a więc w przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego, odbyła się uroczystość podsumowania całorocznego współzawodnictwa sportowego, podczas której dyrektorzy placówek i nauczyciele wychowania fizycznego czołowych szkół – w każdej grupie i kategorii nauczania – odebrali gratulacje, dyplomy i puchary, które wręczali: w imieniu Prezydenta Miasta – Dyrektor Kancelarii – Michał Woźniczko, Dyrektor MOSiR – Karol Pawlik, Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta – Anna Skowron-Malinowska oraz Kierownik Zespołu Kultury i Sportu UM – Agata Chowaniak. Natomiast Radę Miasta Mysłowice reprezentowali: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Joanna Pniok oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Mikuła.

Poniżej podaję placówki szkolne, które zajęły czołowe miejsca w tej zespołowej rywalizacji w zakończonym roku szkolnym 2018/2019.

SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa „młodsza” (rocz. 2006 i młodsi)

Dziewczęta mogły rywalizować w jedenastu, a chłopcy w dwunastu różnych dyscyplinach sportowych. Szkoła zespołowo mogła być klasyfikowana we współzawodnictwie, jeżeli wzięła udział w rozgrywkach co najmniej w czterech następujących dyscyplin: 1/ sztafetowe biegi przełajowe, 2/ mały memoriał Jerzego Chromika (indywidualne biegi przełajowe), 3/ sztafety pływackie, 4/ gry i zabawy sprawnościowe roczników 2009, 5/ tenis stołowy, 6/ mini piłka ręczna, 7/ minikoszykówka, 8/ minipiłka siatkowa, 9/ czwórbój la, 10/ siatkówka plażowa, 11/ miniczwórbój la, 12/ piłka nożna (tylko chłopcy). Dyscypliną dodatkową – nie wchodzącą w ramy współzawodnictwa – był badminton, a dla dziewcząt dodatkowo p. nożna). Za drużynowe zwycięstwo w każdej z nich, reprezentacja szkoły otrzymywała do klasyfikacji łącznej współzawodnictwa 22 punkty, za 2 miejsce – 20 pkt., za 3 miejsce – 18 pkt. itd. – aż do 1 pkt. za 18 miejsce (w przypadku gdy szkoły zgromadziły jednakowe ilości punktów, to regulaminowy punkt współzawodnictwa zespołowego mówi, iż o wyższym miejscu w klasyfikacji jednej z nich decyduje większa ilość zwycięstw, a gdy ta jest jednakowa – większa ilość miejsc drugich, trzecich itd.). Z osiemnastu szkół miasta, w tej młodszej grupie dwie szkoły nie zgłosiły się w ogóle do rywalizacji w żadnej dyscyplinie (SP nr 9 i Publiczna Szkoła Jezuitów), a dwie, tj. SP nr 11 w ZS-P nr 3 oraz SP nr 16) – nie zostały sklasyfikowane w grupie dziewcząt, gdyż uczestniczyły w mniej niż czterech dyscyplinach.

a/ w rywalizacji dziewcząt

 1. miejsce – SP nr 17 im. Jana Pawła II w ZS-P nr 4 – 130 pkt.
 2. miejsce – Podstawowa Szkoła Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – 124 pkt.
 3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – 122 pkt.
 4. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików – 122 pkt.
 5. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14 -112,5 pkt.
 6. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Pukowca w ZS-P nr 2 -109,5 pkt.

a/ w rywalizacji chłopców

 1. miejsce – Podstawowa Szkoła Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – 160 pkt.
 2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Pukowca w ZS-P nr 2 – 150 pkt.
 3. miejsce – SP nr 17 im. Jana Pawła II w ZS-P nr 4 – 138 pkt.
 4. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików – 136 pkt.
 5. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego w ZS-P nr 1 – 130 pkt.
 6. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – 127 pkt.

SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa „starsza” (roczniki 2005-2003)

10 dyscyplin, jakie na przestrzeni całego roku szkolnego do wyboru miały dziewczęta, to:1/ sztafetowe biegi przełajowe, 2/ mały Memoriał J. Chromika (biegi indywidualne), 3/ drużynowe zawody lekkoatletyczne, 4/ tenis stołowy, 5/ szachy, 6/ sztafety pływackie, 7/ piłka ręczna, 8/ piłka siatkowa, 9/ koszykówka, 10/ siatkówka plażowa (dyscyplinami dodatkowymi – lecz nie wchodzącymi w ramy współzawodnictwa – były ponadto: badminton oraz piłka nożna). Ich rówieśnicy rywalizowali w 11 dyscyplinach – tych samych co ich szkolne koleżanki, a tą jedenastą dla chłopców była oczywiście piłka nożna. W rozgrywkach chłopięcych sklasyfikowanych zostało wszystkie 19 szkół, natomiast w rywalizacji dziewcząt – 18 placówek spełniło regulaminowy wymóg uczestnictwa co najmniej w czterech rozgrywkach (SP nr 11 z ZS-P nr 3 wzięła udział tylko w dwóch dyscyplinach, w związku z czym nie mogła być klasyfikowana). Liderem całorocznego współzawodnictwie w grupie dziewcząt została – tak jak i rok temu – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Dziewczęce reprezentacje tej szkoły z Bończyka triumfowały aż w pięciu dyscyplinach (w sztafetowych biegach przełajowych, małym Memoriale J. Chromika, w piłce siatkowej, w piłce ręcznej oraz siatkówce plażowej), raz zdobyły medale srebrne (w szachach), a raz – medale brązowe (w koszykówce). Natomiast w rywalizacji chłopców tej starszej grupy, cały rok szkolny trwała zacięta rywalizacja pomiędzy SP nr 13 z Brzęczkowic, a Szkołą Sportową. Ostatecznie reprezentacje „sportówki” z Piasku trzykrotnie zdobyły medale złote (w tenisie stołowym, w szachach i sztafetach pływackich), srebrne medale w piłce ręcznej, trzykrotnie medale brązowe (trzecie miejsca zajmowali w piłce siatkowej, sztafetowych biegach przełajowych i siatkówce plażowej), a swoje osiągnięcia uzupełnili czwartą lokatą w drużynowych zawodach lekkoatletycznych. To pozwoliło Podstawowej Szkole Sportowej odnieść zwycięstwo w generalnej klasyfikacji zespołowej w kategorii chłopców.

Oto szóstki czołowych szkół w generalnej klasyfikacji w kategorii starszej – roczników 2005-2003:

a/ w rywalizacji dziewcząt

 1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 148 pkt.
 2. miejsce – Podstawowa Szkoła Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – 134 pkt.
 3. miejsce – Szkoła Podst. nr 13 z Oddz. Integracyjnymi i Dwujęzycznymi- 124 pkt.
 4. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14 – 97 pkt.
 5. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 95 pkt
 6. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 88 pkt.

b/ w rywalizacji chłopców

 1. miejsce – Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich -156 pkt.
 2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddz. Integra. i Dwujęzycznymi -154 pkt.
 3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi -134 pkt.
 4. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 124 pkt.
 5. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 120 pkt.
 6. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 – 104 pkt.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (ROCZNIKI 2002 – 1999)

W tabelach klasyfikacyjnych 2015/2016 widniało pięć mysłowickich szkół tej najstarszej grupy kształcenia młodzieży. Jednakże ze względu na połączenie w 2016 roku trzech Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w jedną placówkę, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – tak jak i w poprzednim roku szkolnym, także i obecnie trzeci raz z rzędu walczyły już tylko trzy placówki. Licealistki rywalizować mogły w ośmiu dyscyplinach, natomiast licealiści – w dziewięciu (tak jak i w dwóch poprzednich grupach szkół, u chłopców dochodziły jeszcze rozgrywki w piłce nożnej). W tej ostatniej, najstarszej grupie edukacyjnej, każda placówka za zwycięstwo w danej dyscyplinie – otrzymywała po 10 punktów do końcowej klasyfikacji generalnej, z zajęcie 2 miejsca – 7 pkt., a za trzecie – 5 pkt. Do końcowej klasyfikacji generalnej każdej placówce liczone były najwyższe osiągnięcia w pięciu dyscyplinach – w wypadku rozgrywek dziewcząt i sześciu – w rywalizacji chłopców. Po podsumowaniu wyników okazało się, że na pierwszych pozycjach klasyfikowane są – tak jak już od wielu poprzednich lat, obie – żeńskie i męskie, reprezentacje I Liceum Ogólnokształcącego ZSO im. Tadeusza Kościuszki. I w obu przypadkach tak żeńskie, jak i męskie reprezentacje, uzyskały maksymalne ilości punktów, jakie można było zgromadzić po zakończeniu całorocznej rywalizacji sportowej. Ponadto dobrze spisywały się reprezentacje chłopców CKZiU, gdyż zwyciężyli w dwóch dyscyplinach, a czterokrotnie z drużynowych zmagań wracali z medalami srebrnymi, dzięki czemu ostatecznie zajęli drugie miejsce. Także na drugim miejscu w kategorii dziewcząt – tak jak i w poprzednich pięciu latach szkolnych – to sportowe współzawodnictwo zakończyły reprezentantki II LO (tylko raz zespołowo były trzecie, a zwyciężyły w siatkówce, koszykówce oraz w biegach przełajowych małego memoriału J. Chromika, natomiast w czterech pozostałych dyscyplinach każdorazowo zdobywały drugie miejsca).

Oto pełne wyniki generalnych klasyfikacji szkół ponadpodstawowych w sportowym współzawodnictwie za rok szkolny 2018/2019:

a/ w rywalizacji dziewcząt

 1. miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO – 50 pkt.
 2. miejsce – II Liceum Ogólnokształcące – 44 pkt.
 3. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 27 pkt.

b/ w rywalizacji chłopców

 1. miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO – 60 pkt.
 2. miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 48 pkt.
 3. miejsce – II Liceum Ogólnokształcące – 36 pkt.

Pełne wyniki sportowego współzawodnictwa rocznego wszystkich kategorii szkół, zamieszczone są na stronie internetowej: www.mosir.myslowice.pl w zakładce: Sport szkolny, w pasku – Wyniki.

Na zakończenie należy dodać, iż podczas tej uroczystości podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019, aż dziesięcioro nauczycieli wychowania fizycznego wyróżnionych zostało dyplomami uznania Prezesa Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, za aktywną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rywalizacji sportowej młodzieży szkolnej w Mysłowicach, a dwoje – nauczycieli I LO, dyplomami uznania Prezydenta Miasta Mysłowice za długoletnią, skuteczną pracę wychowawczą, zaangażowania w pracy z młodzieżą, co owocuje osiąganiem przez tą placówkę corocznie wysokich wyników w rywalizacji międzyszkolnej.