Statystyki XVII Edycji Młodzieżowych Biegów Przełajowych

W bieżącym roku szkolnym MOSiR przeprowadził już XVII Edycję sobotnich Młodzieżowych Biegów Przełajowych o Puchary Dyrektora MOSiR. Cały cykl roku szkolnego 2018/2019 składał się z siedmiu oddzielnych biegów przełajowych: cztery odbyły się jesienią ubiegłego roku a pozostałe trzy: 23 marca, 6 i 13 kwietnia – ostatni, siódmy bieg kończący całą edycję.

Przebiegały one w różnych warunkach pogodowych; np. różnica temperatur pomiędzy biegiem, kiedy była najkorzystniejsza i najcieplejsza aura (6 października 2018 r. + 21OC), a najzimniejszym (14 kwietnia 2019r. + 4OC) – wynosiła aż 19 stopni. Oto ilości uczestników startujących w tych biegach:

 1. bieg – 6 października 2018 r. – 416 uczestników (202 dziewcząt i 214 chłopców)
 2. bieg – 13 października 2018 r. – 398 uczestników (202 dziewcząt i 196 chłopców)
 3. bieg – 20 października 2018 r. – 362 uczestników (178 dziewcząt i 184 chłopców)
 4. bieg – 27 października 2018 r. – 326 uczestników (156 dziewcząt i 170 chłopców)
 5. bieg – 23 marca 2019 r. – 312 uczestników (162 dziewcząt i 150 chłopców)
 6. bieg – 6 kwietnia 2019 r. – 313 uczestników (163 dziewcząt i 150 chłopców)
 7. bieg – 13 kwietnia 2019 r. – 273 uczestników (148 dziewcząt i 125 chłopców)

Dzieci i młodzież biegała w odpowiedniej do wieku kategorii wiekowej, a było ich łącznie pięć (przy czym oddzielnie rywalizowali chłopcy i oddzielnie ścigały się dziewczynki):

 1. kat. – przedszkolaki (roczniki 2012 i młodsi). Było ich łącznie 47, a biegali – tak dziewczynki, jak i chłopcy – na najkrótszym dystansie, bo 200 metrów. W końcowych tabelach klasyfikacyjnych widnieją nazwiska 28 dziewcząt (klasyfikowanych 19 dziewcząt, tj. tych, które uczestniczyły przynajmniej w trzech zawodach) i 26 chłopców (klasyfikowanych 17 przedszkolaków + jeden uczestnik – to dwu i pół letni chłopczyk – najmłodszy).
 2. kat. – roczniki 2010 – 2011 – tak dziewczynki, jak i chłopcy – biegali na dystansie 300 metrów. W końcowych tabelach klasyfikacyjnych widnieją nazwiska 55 dziewcząt (klasyfikowane – 27 biegaczek) i 99 chłopców (klasyfikowanych – 52).
 3. kat. – roczniki 2008 – 2009 – tak dziewczynki, jak i chłopcy – biegali na dystansie 400 metrów. W końcowych tabelach klasyfikacyjnych widnieją nazwiska aż 114 dziewcząt (klasyfikowanych – 57 biegaczek) i 90 chłopców (klasyfikowanych – 50).
 4. kat. – roczniki 2006– 2007 – tak dziewczynki, jak i chłopcy – biegali na dystansie 800 metrów. W końcowych tabelach klasyfikacyjnych widnieją nazwiska 97 dziewcząt (z tej liczby klasyfikowanych 52 dziewczęta) i 54 chłopców (klasyfikowanych – 30).
 5. kat. – roczniki 2003, 2004 i 2005 – w najstarszej wiekowo kategorii dziewczęta biegały na dystansie 800 metrów, a chłopcy – na 1000 metrów (w końcowych tabelach klasyfikacyjnych widnieją nazwiska 41 dziewcząt i 56 chłopców, a klasyfikowanych odpowiednio: 23 dz. i 35 chł.)

W XVII Edycji MBP uczestniczyło w sumie 335 dziewcząt – w tym 178 klasyfikowanych (rok temu uczestniczyło 258 dziewcząt i 150 z tej liczby było klasyfikowanych) oraz 325 chłopców – w tym 188 klasyfikowanych (w ubiegłorocznym cyklu było ich 224, z czego 130 było klasyfikowanych). Zatem łącznie w zakończonym cyklu MBP roku szkolnego 2018/2019 w zawodach biegowych udział wzięło aż 660 uczestników z czego 366 dziewcząt i chłopców jest klasyfikowanych, gdyż brali udział w trzech, czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu zawodach (rok temu w XVI Edycji MBP mieliśmy łącznie 482 uczestników, w tym 280 klasyfikowanych).

Ze wszystkich startujących w tym roku szkolnym w naszych sobotnich biegach, aż 131 osób (66 dziewcząt i 65 chłopców), nie opuściło żadnych zawodów (w kwietniu ubiegłego roku medale i dyplomy za udział we wszystkich siedmiu zawodach biegowych odebrało 108 uczestników).

Jeszcze jedna istotna wiadomość: czworo uczestników osiągnęło maksymalną do zdobycia liczbę 300 punktów tj. odniosło sześć zwycięstw (zgodnie z Regulaminem za zwycięstwo w każdym biegu przyznawanych było 50 pkt.). Tymi lekkoatletami są trzy dziewczęta i jeden chłopiec:

 1. Anna Szmatloch urodzona w 2012 roku reprezentująca Przedszkole nr 12, zwyciężczyni pierwszej – najmłodszej kategorii wiekowej;
 2. Malwina Thamm – triumfatorka 2 kategorii wiekowej, tj. roczników 2010-2011,
 3. Milena Thamm – mistrzyni piątej, najstarszej kategorii wiekowej, czyli roczników 2003-2005 (obie reprezentantki SP nr 33 w Katowicach),
 4. Bartosz Szołtysek – uczeń mysłowickiej Szkoły Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków Śląskich, okazał się bezapelacyjnie najlepszym biegaczem wśród wszystkich 99 chłopców biegających w kategorii drugiej, czyli roczników 2010-2011.

Najliczniejszą grupę uczestników stanowiły uczennice i uczniowie mysłowickich szkół podstawowych, drugą pod względem liczebności – to reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 54 oraz uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Bytomia, a ponadto w naszych sobotnich biegach rywalizowała młodzież z Katowic, Imielina, Chorzowa, Chełmu Śląskiego, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Zabrza, a nawet z Żywca.

Uroczystość podsumowania XVII Edycji Młodzieżowych Biegów Przełajowych: dekoracja najlepszych „dziesiątek” każdej kategorii wiekowej, wyróżnienie najmłodszych uczestników oraz tych, którzy nie opuścili żadnego biegu, możliwość udziału w rozdziale nagród także pomiędzy tych uczestników, którzy znaleźli się poza czołową dziesiątką, (a brali udział w siedmiu, sześciu, pięciu, lub czterech biegach) – odbędzie się, tak jak w roku ubiegłym – w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Mysłowicach przy ulicy Ks. N. Bończyka 32 w sobotę 27 kwietnia 2019 r. Uczestników biegów XVII Edycji MBP – wraz z rodzicami, opiekunami, trenerami, wychowawcami, Dyrektorami placówek – Zapraszamy ! Rozpoczęcie uroczystości – o godz. 11:00.