Rada Sportu powołana

fot pixabay.com

Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz powołał Radę Sportu, będącą ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach z zakresu kultury fizycznej.

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie: strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów dotyczących rozwoju bazy sportowej, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej i sportu oraz projektów uchwał i zarządzeń w części dotyczącej kultury fizycznej i sporu.

W skład Rady Sportu wchodzą: Karol Pawlik – przewodniczący, Artur Bula, Mauricio Bautista, Wojciech Chmiel, Andrzej Filus, Jurij Fomin, Janusz Gowarzewski, Marek Hanusiak, Monika Helak, Dawid Karkosz, Grzegorz Loska, Sebastian Michalak, Aleksandra Stalmach-Pyka, Leszek Siekański, Sebastian Stachoń, Mariusz Wielkopolan oraz Michał Woźniczko.