Zespołowe współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół – na finiszu

Tylko trzy miesiące pozostało do zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i także do zakończenia całorocznej, zespołowej rywalizacji sportowej mysłowickich placówek szkolnych. We wszystkich trzech grupach wyznaczonych kategorią nauczania i wiekiem uczniów, pozostało już tylko kilka dyscyplin do rozegrania, gdyż rozstrzygnięto już zdecydowaną większość finałów miejskich.

Najwięcej – bo trzy dyscypliny dziewczęta (czwórbój la, mini czwórbój la oraz siatkówkę plażową), a cztery – chłopcy (dyscypliny jak wyżej dziewczęta oraz jeszcze piłkę nożną) – mają do rozstrzygnięcia szkoły podstawowe w kategorii grupy młodszej, gdzie rywalizują uczennice i uczniowie z roczników 2006 i młodsi z szesnastu miejskich placówek. Tu decyzje i kolejności miejsc zapadły już w ośmiu dyscyplinach (z ogólnej liczby jedenastu w grupie dziewcząt, a dwunastu – we współzawodnictwie chłopców).

Natomiast w grupie starszej szkół podstawowych, gdzie rywalizuje aż dziewiętnaście mysłowickich szkół, rozgrywki prowadzone są dla roczników 2005-2004 i roczników 2003 (III klasy dawnych gimnazjów). Tutaj w ramach sportowego współzawodnictwa w ciągu roku szkolnego dziewczęta zmagają się w dziesięciu, a chłopcy w jedenastu dyscyplinach. I w ich wypadku rozstrzygnięcia zapadły także już w ośmiu dyscyplinach. W kategorii chłopców pozostały niewiadome tylko w trzech dyscyplinach: piłce nożnej, zawodach lekkoatletycznych oraz siatkówce plażowej, a dziewczętom – w dwóch dyscyplinach (zawodach lekkoatletycznych oraz siatkówce plażowej).

Najmniej – bo dziewczętom tylko w jednej dyscyplinie, tj. w siatkówce plażowej, a chłopcom – w dwóch dyscyplinach – piłce nożnej i siatkówce plażowej, pozostało w grupie szkół ponadpodstawowych (tu rywalizacja przebiega pomiędzy dwoma miejskimi liceami oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Szczegółowe osiągnięcia naszych miejskich szkół (to jest zajmowane miejsca drużynowo oraz ilości uzyskanych punktów), zawierają zbiorcze, zespołowe tabele współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2018/2019, zamieszczone w zakładce: Sport Szkolny/Wyniki.