Wracają Młodzieżowe Biegi Przełajowe – inauguracja 23 marca 2019

Po zimowej przerwie wraca rywalizacja w XVII Edycji Młodzieżowych Biegów Przełajowych o puchary i trofea Dyrektora MOSiR Mysłowice. Pierwsze – z zaplanowanych trzech wiosennych, sobotnich biegów – już 23 marca br., a kolejne dwa – w pierwszą i drugą sobotę czwartego miesiąca tego roku, czyli 6 i 13 kwietnia. Będą to w kolejności całego cyklu roku szkolnego 2018/2019 piąte, szóste i siódme zawody, gdyż we wszystkie soboty października 2018 roku przeprowadzone zostały cztery jesienne zawody w biegach przełajowych.

W zależności od zajętego miejsca w danym biegu, uczestnik otrzymuje odpowiednią – zgodną z Regulaminem XVII Edycji MBP – ilość punktów do generalnej klasyfikacji indywidualnej w swojej kategorii wiekowej (za 1. miejsce – 50 pkt., za 2. miejsce – 47 pkt., za 3. miejsce – 44 pkt. za 4. miejsce – 41 pkt. itd.). Suma zgromadzonych punktów w trzech, czterech, pięciu lub sześciu zawodach, wyznaczy każdemu uczestnikowi ostateczne miejsce w tej całej Edycji (uczestnikom, którzy legitymować się będą udziałem we wszystkich siedmiu biegach, punkty za najsłabszy bieg nie będą brane do klasyfikacji końcowej).

Zatem Ci, którzy jesienią ubiegłego roku nie biegali w ogóle, przy założeniu że pobiegną we wszystkich trzech wiosennych zawodach – także zostaną sklasyfikowani tak indywidualnie, jak i ich punkty liczyć się będą w klasyfikacji drużynowej, gdyż też mogą przyczynić się znacznie do powiększenia zdobyczy i ogólnego dorobku zespołowego swojej szkoły. Dlatego zapraszamy zdrowe i zdolne do uprawiania biegów dzieci szkolne, jak i przedszkolaków, w sobotę 23 marca br. Najpierw wszyscy zgłaszają się do biura zawodów w hali sportowej MOSiR przy ulicy Powstańców 23. Oprócz warunku już wymienionego, czyli braku przeciwwskazań do uprawiania biegów, także obowiązkowo każdy uczestnik musi przedstawić zgodę rodziców na piśmie na każdy dzień zawodów oraz każdorazowo opłacić startowe w wysokości 4,- złotych. Zapisy w każdym z trzech dni zawodów już od godz. 9:15 (najpóźniej – na 10 minut przed wyznaczonym startem danej kategorii), a zawody rozpoczynają tradycyjnie najmłodsi, tj. przedszkolaki biegający na 200 metrów (tak dziewczynki – start o 11:00, jak i chłopcy – ich start o godz. 11:05), a zakończą najstarsze roczniki, tj. urodzeni w latach 2005 – 2003 (dziewczęta na 800 metrów – start o godz. 11:40, a chłopcy – 1000 metrów – start – o godz. 11:45).

Szczegółowy Regulamin XVII Edycji MBP, zawierający kategorie wiekowe, dystanse, program minutowy startów, zasady i punktację do klasyfikacji jak również druki zgody rodziców do wydrukowania, znajdują się na stronie internetowej: http://www.mosir.myslowice.pl/Dokumenty w zakładce: Młodzieżowe Biegi Przełajowe.

Zapraszamy i do zobaczenia w sobotę 23 marca.