Współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół – na półmetku

Zakończył się pierwszy miesiąc nowego roku i jednocześnie w styczniu minęło pięć miesięcy roku szkolnego 2018/2019, co oznacza, że rywalizacja sportowa miejskich szkół przekroczyła półmetek. Zespołowe, sportowe współzawodnictwo mysłowickich szkół, organizowane jest przez MOSiR corocznie, nieprzerwanie od roku szkolnego 1992/1993 (czyli już 26 rok z rzędu). Prowadzone jest ono dla trzech grup nauczania, a łącznie dla sześciu kategorii, gdyż w każdej grupie przebiega oddzielnie dla dziewcząt, jak i dla chłopców. W okresie wrzesień 2018 r. – styczeń 2019 roku, w kilku grach zespołowych odbyło się bardzo wiele rozgrywek eliminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz finałów miejskich w różnych dyscyplinach sportowych.

W grupie „młodszej” szkół podstawowych (uczniowie roczników 2006 i młodsi), tych finałów było 12 (po sześć w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców), a w grupie „starszej” (w której rywalizować mogą wyłącznie dziewczęta i chłopcy w przedziale roczników 2005 – 2003), odbyło się również 12 finałowych zawodów (po sześć w kategorii dziewcząt, jak i w rywalizacji chłopców). Zatem w całej grupie osiemnastu mysłowickich szkół podstawowych, tych finałów było 24, natomiast w grupie trzech miejskich placówek ponadpodstawowych (roczniki 1999 – 2002), MOSiR przeprowadził łącznie 10 zawodów miejskich (po pięć w kategorii dziewcząt i pięć w kategorii chłopców). Ostatecznie, na przestrzeni tych pierwszych pięciu miesięcy aktualnego roku szkolnego, odbyły się aż 34 mistrzowskie zawody miejskie mysłowickich placówek. Zgodnie z regulaminem punktacji sportowego współzawodnictwa, w bieżącym roku szkolnym, za zwycięstwo reprezentacji w danej dyscyplinie, szkoła otrzymuje 22 punkty, za 2. miejsce – 20 pkt., za 3 miejsce – 18 pkt. Itd. – aż do 1 pkt. za 18. miejsce.

W rezultacie, po tych pięciu miesiącach sportowego współzawodnictwa drużynowego, w każdej kategorii i rywalizującej grupie szkół, ukształtowały się już czołówki. Oto jak one się przedstawiają:

1/ w grupie „młodszej” szkół podstawowych (uczniowie roczników 2006 i młodsi)

Do końcowej punktacji generalnej dziewcząt tej grupy, na zakończenie całego roku szkolnego, do ostatecznej klasyfikacji (ze wszystkich jedenastu dyscyplin), pod uwagę branych będzie maksymalnie siedem najlepszych osiągnięć reprezentacji (siedmiu najlepszych dyscyplin) każdej szkoły. Natomiast w grupie chłopców z 12 dyscyplin, brane będą pod uwagę do klasyfikacji końcowej każdej szkole punkty za maksymalnie najlepsze osiem dyscyplin. Placówkom, które brać będą w siedmiu, sześciu, pięciu lub czterech dyscyplinach, sumowane będą wszystkie punkty (w przypadku jednakowej ilości zgromadzonych punktów, o wyższym miejscu w klasyfikacji zadecyduje większa ilość miejsc pierwszych, następnie drugich, trzecich itd.).

W rywalizacji dziewcząt szkół podstawowych grupy „młodszej”, po zakończeniu rozgrywek w sześciu dyscyplinach, najlepszym dorobkiem punktowym poszczycić się mogą trzy placówki, które brały udział we wszystkich sześciu miejskich zawodach i finałach. Są to: SP nr 14, SP nr 17 i SP Sportowa. Reprezentacje „czternastki” ze Starej Wesołej zgromadziły do tej pory 91 punktów, a złożyły się ten dorobek: złote medale w grach i zabawach sprawnościowych roczników 2009, 2. miejsce zespołowo w tenisie stołowym, 6. miejsce w sztafetowych biegach przełajowych, 7. miejsce w małym memoriale J. Chromika oraz zajmowały drugie miejsca w kwalifikacjach grupowych w piłce ręcznej i koszykówce (co odpowiada miejscom 5-8 w końcowych klasyfikacjach szkół w każdej z tych gier zespołowych). Dziewczęce drużyny SP 17 z ZS-P nr 4 z Krasów, dwukrotnie w finałach zajmowały drugie miejsca (w piłce ręcznej i koszykówce), również dwa razy kończyły zespołowo zmagania na piątym miejscu (w tenisie stołowym oraz grach i zabawach sprawnościowych), 7. miejsce zajęły w sztafetowych biegach przełajowych, a 10 lokatę drużynowo uzyskały w Małym Memoriale Jerzego Chomika. Natomiast dziewczęta Szkoły Sportowej mają na koncie 85 pkt., na co złożyło się zdobycie złotych medali w tenisie stołowym i brązowych w grach i zabawach, a ponadto uczennice „sportówki” zajęły 8. miejsce w małym memoriale J. Chromika, 9. lokatę w sztafetowych biegach przełajowych, a w piłce ręcznej i koszykówce sklasyfikowane zostały na miejscach 5-8. Wśród placówek, których dziewczęce drużyny brały udział w czterech dyscyplinach, najwięcej – bo 66 pkt. ma SP nr 13 z Brzęczkowic (najlepsze osiągnięcia to srebrne medale w grach i zabawach oraz brązowe medale w piłce ręcznej i koszykówce); 64 pkt. w tabeli zgromadziły uczennice SP nr 12 w ZS-P nr 2 w Morgach (na koncie dwukrotnie złote medale: w piłce ręcznej i w koszykówce), a 57 pkt. uzbierały już uczennice SP nr 15 z Wesołej. Ze szkół, które wzięły udział do tej pory tylko w trzech dyscyplinach, o czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji współzawodnictwa z pewnością włączyć się może jeszcze SP nr 3 z Janowa (reprezentantki tej placówki do tej pory dwukrotnie zdobywały złote medale (w sztafetowych biegach przełajowych oraz w małym memoriale J. Chromika, ma w koszykówce zajęły miejsce 5-8, co łącznie daje im 56 pkt.) oraz SP nr 6 w ZS-P nr 1 z Brzęczkowic (na ich koncie jest 54 pkt. (2. miejsce drużynowo w sztafetowych biegach przełajowych i 3. miejsce drużyny w tenisie stołowym, a w małym memoriale Jerzego Chromika uplasowały się tuż za podium, zajmując miejsce czwarte). 50 punktów zgromadziły też uczennice SP nr 10 z Brzezinki (dzięki srebrnym medalom w małym memoriale J. Chromika, brązowym – w sztafetowych biegach przełajowych i 5-8 lokacie w koszykówce).

Na przestrzeni pięciomiesięcznej, szkolnej rywalizacji współzawodnictwa, w grupie „młodszej” chłopców – tak jak i w przypadku dziewcząt tej grupy wiekowej, te same trzy szkoły, tj. SP 14, SP 17 i SP Sportowa – wystawiły swoje reprezentacje do zawodów w sześciu dyscyplinach. Najwięcej do tej pory – bo aż 101 punktów, zgromadzili uczniowie „sportówki”. Najlepsze osiągnięcia reprezentantów szkoły z Piasku, to dwukrotnie złote medale – w sztafetowych biegach przełajowych i w tenisie stołowym oraz brązowe medale w grach i zabawach sprawnościowych. Z kolei chłopięce reprezentacje SP nr 17 z Krasów, uzbierały w okresie wrzesień – styczeń 84 punkty (raz – w koszykówce, wywalczyli medale brązowe, a w pozostałych pięciu dyscyplinach zajmowali miejsca w przedziale 4 – 6). Natomiast chłopcy SP nr 14 ze Starej Wesołej zgromadzili do końca stycznia 75 pkt. (najlepiej spisali się w grach i zabawach sprawnościowych, gdzie zdobyli złote medale, natomiast w tenisie stołowym wywalczyli medale brązowe).

Ze szkół, których chłopcy roczników 2006 i młodsi, wzięli udział w rozgrywkach w pięciu dyscyplinach, najlepszym dorobkiem legitymuje się SP nr 12 w ZS-P nr 2 z Morgów. Na ich koncie są 92 punkty, gdyż dwukrotnie triumfowali w finałach gier zespołowych (w piłce ręcznej i koszykówce), raz przywieźli medale srebrne (drugie miejsce zespołowo zajęli w małym memoriale J. Chromika), również raz reprezentacja zajęła miejsce czwarte (w tenisie stołowym), a w grach i zabawach sprawnościowych drużyna sklasyfikowana została na miejscach 5-8. O osiem punktów mniej od rówieśników z Morgów – czyli 84, mają uczniowie SP nr 6 w ZS-P nr 1 w Brzęczkowicach. Dwukrotnie wracali z zawodów z medalami srebrnymi (zdobyli je w sztafetowych biegach przełajowych oraz w piłce ręcznej), raz sięgnęli po medale brązowe (za trzecie miejsce w małym memoriale J. Chromika), a w tenisie stołowym i koszykówce zajmowali szóste lokaty. Dobrym dorobkiem punktowym – bo w sumie to 73 „oczka” – legitymuje się SP nr 1 z Wielkiej Skotnicy. Mimo iż chłopcy tej placówki nie zdobyli w dotychczasowych pięciu dyscyplinach, w których uczestniczyli, żadnego medalu, to trzykrotnie zajmowali miejsca czwarte, raz byli na miejscu piątym, a raz zajęli siódmą lokatę. Z pozostałych placówek wydaje się, iż reprezentanci SP nr 15, w drugiej połowie roku także będą mieli wiele do powiedzenia w pozostałych sześciu dyscyplinach. W tej pierwszej połowie reprezentacje szkoły z Wesołej uczestniczyli w czterech finałach, a zgromadzili aż 72 punkty. W małym memoriale J. Chromika, w tenisie stołowym i w koszykówce, zdobywali każdorazowo medale, zajmując odpowiednio: pierwsze, drugie i trzecie miejsce, co dało im odpowiednio: 22, 20 i 18 pkt., a w sztafetowych biegach przełajowych uzyskali 12 pkt. za zajęcie 7. miejsca.

2/ w grupie „starszej” szkół podstawowych (uczniowie roczników 2005 – 2003)

W kategorii zespołowej dziewcząt, odbyły się finałowe rozgrywki w sześciu dyscyplinach (z ogólnej liczby dziesięciu). W czołówce klasyfikacji trzy placówki: SP nr 4 (szkoła powstała we wrześniu 2017 r. w miejsce Gimnazjum nr 1), SP nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi (dawne Gimnazjum nr 3) oraz SP Sportowa. Najlepszymi osiągnięciami w zakończonym I półroczu poszczycić się może SP nr 4 z Bończyka. Dziewczęce reprezentacje „czwórki” zwyciężyły trzykrotnie (w sztafetowych biegach przełajowych, małym memoriale Jerzego Chromika oraz w piłce ręcznej), 2. miejsce zajęły w szachach, 3. miejsce – w koszykówce, a jak na razie ich najgorsze miejsce – to wysokie, bo czwarte miejsce, w tenisie stołowym. Łącznie za te sześć dyscyplin uzbierały najwięcej ze wszystkich szkół, bo aż 120 punktów. Z kolei 92 punkty na koncie mają uczennice „sportówki”, na co złożyły się: dwa zwycięstwa (w tenisie stołowym i w szachach), 4. miejsce w sztafetowych biegach przełajowych, a w pozostałych trzech dyscyplinach miejsca w przedziale 6-9. Wreszcie żeńskie reprezentacje SP nr13 z Brzęczkowic co prawda do tej pory nie zdobyły jeszcze złotych medali, lecz w koszykówce zajęły 2. miejsce w finale, dwukrotnie (z miejskich zawodów w sztafetowych biegach przełajowych i w małym memoriale J. Chromika) – przywiozły medale brązowe, a rozgrywkach tenisa stołowego i w piłce ręcznej zajmowały miejsca piąte. Łącznie dało to SP nr 13 82 pkt.

W kategorii chłopców grupy „starszej”, także odbyło się sześć finałów (z ogólnej liczby jedenastu dyscyplin, jakie w tej kategorii obejmują ramy współzawodnictwa). Z dziewiętnastu mysłowickich placówek, jakie widnieją w zbiorczych tabelach klasyfikacyjnych drużynowej rywalizacji chłopców tej grupy, we wszystkich sześciu wzięły udział tylko cztery szkoły, które wystawiły swoje chłopięce reprezentacje. Placówki te stanowią również czołówkę szkół w klasyfikacji tego minionego półrocza. Na czele zdecydowanie – ze 108 punktami – SP Sportowa, której reprezentacje trzykrotnie zdobywały medale (dwa razy były to złote krążki: za zwycięstwa w tenisie stołowym i w szachach, a w piłce ręcznej – medale srebrne). 87 punktów zgromadzili uczniowie SP nr 13, mający na koncie także trzy medale (1. miejsce – w koszykówce, 2. miejsce – w sztafetowych biegach przełajowych oraz 3. miejsce – w piłce ręcznej), a sportowcy SP nr 4 uzbierali do tej pory 79 pkt., gdyż dwukrotnie w finałach dekorowani byli medalami (złotymi – w piłce ręcznej, srebrnymi – w koszykówce, a w szachach zajęli 4. miejsce). Ze szkół, których chłopięce drużyny brały udział w pięciu dyscyplinach, najwięcej – bo 85 punktów, zdobyła SP nr 15 z Wesołej. Dwa razy stawali na podium na najwyższym jego stopniu, za zdobycie złotych medali (w sztafetowych biegach przełajowych i małym memoriale Jerzego Chromika, a w finałowym turnieju w koszykówce zajęli 4. miejsce).

3/ w grupie szkół ponadpodstawowych (uczniowie roczników 1999 – 2002)

W taj ostatniej grupie współzawodnictwa, tj. szkół ponadpodstawowych, zarówno w rywalizacji żeńskiej, jak i męskiej, w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego, zakończono rywalizację w pięciu dyscyplinach. I tu zdecydowanie prym wiodą licealistki i licealiści „jedynki”. Dziewczęta „Kościuszki” drużynowo zwyciężały aż czterokrotnie (w drużynowych zawodach lekkoatletycznych, w sztafetowych biegach przełajowych, w tenisie stołowym oraz w piłce ręcznej), a tylko raz uznały wyższość sąsiadek z II LO, które to zespołowo okazały się najlepsze w małym memoriale J. Chromika. Na drugim miejscu w ogólnej klasyfikacji zespołowej plasują się właśnie uczennice II LO, a na trzecim – dziewczęta CKZiU. Natomiast licealiści I LO ZSO na koncie mają same zwycięstwa !, a co za tym idzie – „w kieszeni” zespołowy tryumf w końcowej klasyfikacji współzawodnictwa. Na miejscu drugim plasują się obecnie uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a na trzecim – licealiści „dwójki”.

Wszystkie placówki będą miały okazje znacznie zwiększyć swoje zdobycze punktowe w drugim półroczu. W okresie: luty – czerwiec 2019 r., w rywalizacji sportowej szkół ponadpodstawowych, dziewczęta rywalizować będą jeszcze w trzech dyscyplinach (koszykówka, siatkówka i siatkówka plażowa), a chłopcy – w czterech (te same dyscypliny co dziewczęta oraz w piłce nożnej). Natomiast w szkołach podstawowych do rozstrzygnięcia i zakończenia całorocznego współzawodnictwa pozostały zawody i finały miejskie: w piłce siatkowej, pływaniu, lekkoatletyce, siatkówce plażowej oraz w piłce nożnej chłopców.

Szczegółowe wyniki, tj. zajmowane miejsca i punktację, w dotychczas rozegranych dyscyplinach – oddzielnie dla każdej kategorii mysłowickich szkół, zawierają tabele współzawodnictwa roku szkolnego 2018/2019, zamieszczone na stronie internetowej: www.mosir.myslowice.pl w zakładce – Sport Szkolny, w pliku: Wyniki.