Sprawdzili wiedzę i umiejętności. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy i poruszania się na rowerze oraz wiedzę z przepisów ruchu drogowego sprawdzono podczas tegorocznego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W powiatowym etapie turnieju, który odbył się 12 kwietnia w hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR w Mysłowicach, udział wzięły zgłoszone drużyny ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

Drużyny zmierzyły się w konkurencjach: teście wiedzy z przepisów ruchu drogowego, jeździe na rowerze przez tor przeszkód oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

Najlepszy wynik w kategorii szkół podstawowych uzyskała Szkoła Podstawowa nr 13 w składzie: Natalia Radowicz, Anna Rajkiewicz, Wiktor Węgiel, Wiktor Pałka. W kategorii starszej najlepiej spisała się drużyna z Gimnazjum nr 2 przy SP 7 w składzie: Piotr Wesołowski, Maciej Stachoń i Łukasz Stachoń.

W kategorii szkół podstawowych kolejne miejsca wywalczyły drużyny SP nr 16 i SP nr 3, a gimnazjów Gimnazjum Dwujęzyczne i Gimnazjum nr 6.

Celem turnieju jest m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, rozpowszechnianie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a przed wszystkim propagowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Organizatorami Turnieju byli: Urząd Miasta Mysłowice oraz Komenda Miejska Policji.