Charytatywny Jarmark Wielkanocny

Jarmark na Bończyku jest już drugą edycją imprezy promującą miasto Mysłowice, dzielnicę Bończyk – Tuwima, a także prezentującą kulturę regionalną – rękodzieło, sztukę, kulinaria itp.

Głównym celem Jarmarku Wielkanocnego jest integracja mieszkańców i gości dzielnicy, poprzez włączenie ich w działalność charytatywną promując w ten sposób wolontariat oraz pozyskanie środków na organizację Śniadania Wielkanocnego i pomoc osobom samotnym i potrzebującym zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”