Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego.

W ramach corocznej akcji „Lato w mieście 2017”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje wycieczkę krajoznawczą zaplanowaną na dzień 23 sierpnia (środa), do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Osady Młynarskiej „Boroniówka”, Groty „Łokietka”, Kaplicy na wodzie, Bramy Krakowskiej, Źródełka Miłości oraz – w miarę możliwości czasowych – Maczugę Herkulesa i zamek w Pieskowej Skale. Wyjazd nastąpi o godz. 7:30 w dniu wycieczki z parkingu przy Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR (ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z), a powrót przewidziany jest w godz. 16:00 – 17:00.

Lista uczestników zapełnia się nowymi nazwiskami prawie codziennie, a o kolejności zapisów decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 48 osób). Zgłoszenia można dokonać osobiście w MOSiR lub telefonicznie pod nr: (32) 317 18 02 (tu także można uzyskać bliższe informacje).

Opłatę za udział w wycieczce należy dokonać najpóźniej do 16 sierpnia, a wynosi ona:

  • dzieci i młodzież ucząca się – 10,oo zł/ 1 osoba,
  • dorośli – 30,oo zł/ 1 osoba.

Dzieci i młodzież, która na dzień 23 sierpnia nie będzie miała ukończone 18 lat – wymagane będzie przedłożenie na piśmie zgody rodzica (lub opiekuna prawnego), na wyjazd i udział w wycieczce (druki do pobrania w zakładce dokumenty). 

UWAGA ! Wskazane, aby na czas wycieczki zabrać ze sobą suchy prowiant i coś do picia (będzie też przerwa i możliwość w Ojcowie na posiłek, który uczestnik zakupi sobie na własny koszt) oraz wierzchnie, cieplejsze odzienie (różnica temperatur pomiędzy otwartą przestrzenią, a w czasie przebywania w jaskini – grocie, może wynosić nawet do 15 – 20 stopni). Ponadto należy wziąć pod uwagę (zgłaszając szczególnie małe, kilkuletnie dzieci), iż kilka kilometrów trasą turystyczną, trzeba będzie pokonać pieszo.

Zapraszamy!